UPRAWNIENIA
       
        ORGANIZACJA
       
        PRAWA KONSUMENTA
       
        SĄD KONSUMENCKI
       
        AKTUALNOŚCI
       
        CIEKAWOSTKI
       
        KONTAKT
       
        MEDIACJA
       
        Práva spotřebitele
       
        Galeria "osobliwości"
       
        Inspektor po godzinach...
       
        Polityka plików cookie
       
    STRONA GŁÓWNA
       
       
    UOKiK
      
 
 

 

AKTUALNOŚCI

OKIEM  I  SMAKIEM  KONSUMENTA  - więcej >> 

OFERTA SZKOLENIOWA - zapraszamy  >>

KOMUNIKATY UOKIK - Kierowco - uważaj co kupujesz!   >>

POLITYKA  ANTYMOBBINGOWA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA - więcej >>

CYFRYZACJA - więcej >>
POLSKA  PREZYDENCJA  W  UE - więcej >>

WZORY - FORMULARZE 

Informacja UOKiK - kapsułki do prania >> więcej >>

 


 

 

Komunikat UOKiK - Jakość produktów włókienniczych: kontrola IH >> więcej >>

 


 

 

PRAKTYKI STUDENCKIE - WIĘCEJ >>

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

PKO BP ZMIENIA PRAKTYKĘ – DECYZJA UOKIK

Kredytodawca musi rzetelnie informować o kosztach związanych z udzieleniem pożyczki oraz o wysokości kwoty kredytu. UOKiK zakwestionował ulotki reklamowe banku PKO BP. Przedsiębiorca zobowiązał się do zmiany praktyk

[Warszawa, 18 sierpnia 2015 r.] Postępowanie przeciwko PKO BP zostało wszczęte w grudniu 2014. Wątpliwości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wzbudziły ulotki reklamowe pożyczki „Mini ratka w mgnieniu oka na wyciągnięcie ręki”. Wynikało z nich, że bank zaliczał do kwoty kredytu (tej przeznaczanej na potrzeby kredytobiorcy) również koszty udzielenia pożyczki. Mogło to powodować obniżenie wypłacanej konsumentom sumy. W efekcie mieliby oni do dyspozycji mniejszą ilość gotówki niż przewidywali decydując się na ofertę. Przykładowo, bank informował o kwocie pożyczki w wysokości 1000 zł, jednak w tej kwocie mieściły się także kredytowane koszty pożyczki (prowizji i ubezpieczenia), czyli klient otrzymałby mniej pieniędzy.

Bank zobowiązał się do zmiany kwestionowanych praktyk.

Ulotki, do których treści wątpliwości miał UOKiK zostaną usunięte ze wszystkich oddziałów i placówek banku. Ponadto przedsiębiorca musi opublikować sentencję decyzji Prezesa Urzędu na swojej stronie internetowej, gdy stanie się prawomocna. Do 1 października 2015 r. bank musi złożyć UOKiK sprawozdanie o stopniu realizacji zobowiązania.

Pomoc dla konsumentów: rzecznicy konsumentów, Federacja Konsumentów, bezpłatna infolinia 800 889 866. Porady są udzielane także drogą elektroniczną pod adresem porady@dlakonsumentow.pl .

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 314 , 55 60 111
E-mail:
biuroprasowe@uokik.gov.pl


 

Mrożone ryby i owoce morza – kontrola ih

Kupując mrożone ryby lub owoce morza, zwróć uwagę na ich jakość i nie wahaj się złożyć reklamacji nieudanych zakupów. Inspekcja Handlowa stwierdziła nieprawidłowości w ponad 70 proc. skontrolowanych sklepów i hurtowni, kwestionując 40 proc. partii produktów

[Warszawa, 10 lipca 2015 r.] Przeprowadzona w IV kwartale 2014 na zlecenie UOKiK kontrola Inspekcji Handlowej dotyczyła mrożonych ryb i owoców morza. Inspektorzy zbadali ich jakość i sprawdzili, czy przedsiębiorcy przestrzegają zasad obrotu tymi produktami.

Wyniki kontroli

Skontrolowano 164 placówki handlowe w całym kraju (sklepy detaliczne i hurtownie), łącznie sprawdzając 950 partii produktów. Nieprawidłowości stwierdzono w 116 placówkach (ponad 70 proc.), kwestionując 360 (blisko 40 proc.) partii produktów.

Prawie 30 proc. (258) skontrolowanych partii produktów było niewłaściwie oznakowanych, ale jedynie w 6 sklepach znajdowały się produkty przeterminowane. Zastrzeżenia wzbudziło też prawie 40 proc. partii mrożonych ryb i owoców morza poddanych badaniom w laboratoriach UOKiK.

Stwierdzone nieprawidłowości

Kontrolerzy zakwestionowali m.in. zawyżoną ilość glazury (otoczki z lodu) – np. producent na opakowaniu deklarował 5 proc, a w rzeczywistości było jej trzy razy więcej (16,9 proc. glazury). Wątpliwości wzbudziła także zaniżona masa ryb lub owoców morza po rozmrożeniu – np. zamiast deklarowanych 225 gramów, stwierdzono 186 gramów produktu. Producenci poza tym nie informowali konsumentów o obecności fosforu, który dodali do produktów. Zdarzało się także, że w miejscu sprzedaży klient nie był informowany o ilościowej zawartości glazury, brakowało danych np. o metodzie produkcji czy obszarze połowu. Podawano błędną nazwę ryby – np. pod nazwą „dorsz” sprzedawano „czarniaka”, a jako „filety z soli” oferowano „filety z limandy żółtopłetwej”.

Działania IH

Wyniki kontroli dały podstawę do wycofania z obrotu towarów przeterminowanych, niewłaściwej jakości lub nieprawidłowo oznakowanych. Inspektorzy nałożyli mandaty i kary pieniężne (w łącznej wysokości 14,4 tys.), a w 87 przypadkach przekazali informacje do organów nadzoru sanitarnego, weterynaryjnego oraz do wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.


O czym pamiętać, kupując mrożone ryby?

 1. Ryby i owoce morza muszą być odpowiednio oznakowane. Na każdym opakowaniu czy etykiecie musimy znaleźć między innymi  informacje o handlowym oznaczeniu gatunku (nazwa polska i łacińska), metodzie produkcji (złowione w morzu, wodach śródlądowych lub wyhodowane), obszarze połowu (np. Morze Bałtyckie, a w przypadku wód śródlądowych i hodowli nazwa państwa np. złowione lub wyhodowane w Polsce, Chinach, Chile).

 2. W sprzedaży znajdziemy produkty glazurowane (w otoczce lodu) i mrożone (bez glazury). Te pierwsze, jeśli są w opakowaniach, muszą posiadać na etykiecie informację o tym, jaka jest masa netto ryby, a nie masa netto opakowania (masa ryby łącznie z glazurą). Obecne przepisy zabraniają podania masy netto opakowania. W przypadku produktów rybnych glazurowanych oferowanych „luzem” (na wagę) musi być w miejscu ich sprzedaży podana procentowa zawartość glazury.

 3. Im mniej glazury, tym lepiej. Dla ochrony produktu przed wpływem środowiska zewnętrznego wystarczy 5 proc. glazury, jej ilość zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną nie powinna przekraczać 10 proc. Dlatego też kupując ryby, najlepiej omijać mocno glazurowane (powyżej 10 proc.).

 4. Sprawdzajmy skład na etykiecie lub wywieszce w przypadku ryb i owoców morza mrożonych oferowanych luzem. W ostatnim czasie na rynku występuje coraz więcej ryb mrożonych zawierających w składzie związki fosforu dodawanego w celu związania wody przez tkankę mięsną ryby. Wybierając taki produkt trzeba mieć świadomość, że tkanki mięsnej ryby będzie mniej niż w rybach niezawierających związków fosforu.

Gdy żywność nie spełnia naszych oczekiwań

Nieudane zakupy? Mrożonki oraz inne produkty spożywcze o niewłaściwej jakości handlowej mamy prawo reklamować. Reklamację żywności należy złożyć u sprzedawcy. Potrzebny nam będzie do tego paragon lub inny dowód zakupu. Warto pamiętać, że obecnie termin na złożenie reklamacji nie jest już ograniczony do 3 dni od momentu zakupu. Zgodnie ustawą o prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014, termin odpowiedzialności sprzedawcy wobec kupującego wynosi 2 lata. Ma on obowiązek rozpatrzyć naszą reklamację niezwłocznie.

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące oznakowania, jakości i bezpieczeństwa produktów można zgłaszać w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Ponadto bezpłatną pomoc w dochodzeniu swoich praw uzyskamy od powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów. Bezpłatna infolinia: 800 889 866

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 314 , 55 60 111
E-mail:
biuroprasowe@uokik.gov.pl


 

 

JAK KUPOWAĆ ZABAWKI – PORADY UOKIK

Sprawdź, czy od zabawki nie oddzielają się drobne elementy i czy nie ostrych krawędzi. Przeczytaj dokładnie ostrzeżenia oraz instrukcję obsługi. UOKiK przypomina na co zwrócić uwagę, wybierając zabawkę dla dziecka

[Warszawa, 20 czerwca 2015 r.] W pierwszym kwartale tego roku Inspekcja Handlowa skontrolowała 859 zabawek. Kontrole objęły 111 przedsiębiorców w tym 55 sprzedawców detalicznych, 38 hurtowni, 8 importerów i 7 producentów. Zakwestionowano 36,6 proc. (314) sprawdzanych produktów.

Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło oznakowania, w tym przede wszystkim umieszczania prawidłowych ostrzeżeń. W obawie przed niespełnianiem wymogów, niektórzy przedsiębiorcy umieszczają ostrzeżenia mimo braku rzeczywistego zagrożenia. Wśród najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości znalazło się niezasadne umieszczanie informacji, że zabawka nie nadaje się dla dzieci w wieku 0-3 lata (65 przypadków) i nieprawidłowe określanie lub wskazywanie nieistniejącego ryzyka (37 przypadków). Kwestionowano także m.in. brak wymaganego ostrzeżenia (26 przypadków) i brak wskazania ryzyka (24 przypadki). Kontrolowane były także sklepy internetowe oferujące zabawki. W przypadku 19 zabawek stwierdzono, że na stronach internetowych brakuje odpowiednich ostrzeżeń, od których zależy decyzja o zakupie, np., „Nieodpowiednia dla dzieci poniżej 3 lat”, „Tylko do użytku domowego”, „Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej”.

Znacznie rzadziej niż oznakowanie kwestionowano nieprawidłowości związane z bezpośrednim zagrożeniem dla dzieci, takie jak wady konstrukcyjne czy właściwości chemiczne zabawek (ogółem zastrzeżenia wzbudziło 50 produktów). Nieprawidłowości polegały m.in. na obecności małych elementów, które dziecko mogłoby połknąć, zbyt dużym natężeniu emitowanego dźwięku (np. grzechotki, zabawki do ściskania), co mogłoby spowodować czasowe lub trwałe uszkodzenie słuchu, oraz obecności zadziorów, co stwarza ryzyko skaleczeń.

Rodzicu, kupujesz zabawkę dla dziecka, pamiętaj:

 1. Sam możesz stwierdzić, czy zabawka jest bezpieczna. Sprawdź, czy od zabawki nie oddzielają się małe elementy (np. plastikowy nos od pluszowego zwierzątka), czy zabawka (np. grzechotka) nie ma ostrych krawędzi, sztywnych lub wystających elementów. Pamiętaj, że zabawki, które można złożyć (np. wózki dla lalek) powinny mieć blokadę zabezpieczającą. Uważaj na drobne elementy, jeżeli odpadają przy lekkim naciśnięciu – kupując taką zabawkę ryzykujesz, że dziecko może je połknąć i udławić się.

 2. Wybierz zabawkę dostosowaną do wieku pociechy. Wybór powinny ułatwić informacje na opakowaniu, np. ostrzeżenie: „Nieodpowiednie dla dziecka poniżej 3. roku życia”. Ostrzeżenia takie nie mają zastosowania do zabawek, które są w oczywisty sposób nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Nie powinieneś ich spotkać kupując np. zabawkę – mikroskop czy zabawki imitujące kosmetyki.

 3. Na każdej zabawce oferowanej w Unii Europejskiej powinien znajdować się znak CE. Jest on deklaracją producenta, że zabawka przeszła procedurę oceny zgodności z wymaganiami warunkującymi bezpieczeństwo użytkowania. Ponadto na zabawce obowiązkowe jest oznaczenie producenta zabawki (nazwa i adres kontaktowy), a jeśli została sprowadzona spoza Unii Europejskiej, także importera, który ją sprowadził na teren UE.

 4. W grach zapachowych, zestawach kosmetycznych i grach smakowych mogą się znaleźć substancje, które powodują alergie. Na opakowaniu zabawki powinny znajdować się ich nazwy oraz wyraźne ostrzeżenie o treści: „Zawiera substancje zapachowe mogące powodować alergie”.

 5. Do niektórych zabawek, np. rowerów, hulajnóg, huśtawek, zabawek funkcjonalnych (np. piorąca zabawka pralka), powinny być dołączone instrukcje użytkowania w języku polskim. Zabawki kupowane w stanie zdemontowanym powinny posiadać również instrukcje montażu.

 6. Instrukcje i informacje dotyczące bezpiecznego używania zabawki przechowuj w bezpiecznym miejscu. W razie wątpliwości, będziesz mógł do nich zajrzeć.

 7. Zastrzeżenia, co do bezpieczeństwa lub oznakowania zabawek należy zgłaszać do Inspekcji Handlowej lub Departamentu Nadzoru Rynku w UOKiK.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 827 28 92, 55 60 183, 55 60 314
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl

 


 


 

 

Katowice, 15.06.2015 r.

 


Przed wakacjami, co warto wiedzieć?


Noclegi, transport, wizy, ubezpieczenie – to tylko część spraw, które musimy załatwić zanim wyruszymy na wakacje. O czym warto pamiętać, wybierając się na urlop, przypomina dzisiaj 36 instytucji biorących udział we wspólnej akcji: Przed wakacjami – co warto wiedzieć?


[Warszawa, 15 czerwca 2015 r.] Ponad dwie trzecie klientów biur podróży czyta umowy przed podpisaniem, co piąty konsument w Polsce zna termin na złożenie reklamacji wycieczki, świadomość konsumencka poprawia się – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie UOKiK*. Sondaże dotyczące usług turystycznych Urząd zleca od 2012 roku**. W tym czasie odsetek osób, które wiedzą, ile mają czasu na reklamację imprezy turystycznej wzrósł ponad dwukrotnie.


Czego się obawiamy?


Wycieczka z touroperatorem oznacza, że kupujemy co najmniej dwie, a zwykle kilka usług turystycznych (np. transport, hotel, wyżywienie) połączonych w jeden program. Za całość odpowiada ten sam przedsiębiorca. Z badań zleconych przez UOKiK wynika, że na wakacje z biurem podróży wyjeżdża jedna trzecia Polaków (36 proc.). Najbardziej obawiamy się upadłości organizatora wycieczki, co zadeklarowała blisko jedna piąta respondentów (19 proc.), różnic warunków na miejscu w stosunku do informacji przekazywanych przed wyjazdem oraz złej obsługi (po 10 proc. odpowiedzi). Sprawdziliśmy też, czy klienci biur podróży wiedzą, jak zadbać o swoje prawa.


Przeczytaj umowę zanim podpiszesz


Zgodnie z prawem, umowa o świadczenie usług turystycznych powinna określać m.in. miejsce pobytu, termin rozpoczęcia i zakończenia wycieczki, standard hotelu, posiłków oraz rodzaj środka transportu.


Ponad dwie trzecie respondentów (68 proc.) deklaruje, że czyta umowy przed wyborem biura podróży i sprawdza, czy ich warunki są zgodne z prawem. Blisko połowa badanych zawsze sprawdza warunki kontraktu (48 proc.), a 20 proc. tylko w przypadku wycieczek zagranicznych. Rok temu każdorazowe czytanie umów deklarowało 64 proc. ankietowanych, a 4 proc. przyznawało, że robi to tylko w odniesieniu do zagranicznych imprez turystycznych. Podobnie jak w ubiegłym roku, co trzeci respondent (32 proc.) przyznaje, że umów nie czyta wcale. Badania realizowane na zlecenie UOKiK pokazują, że odsetek klientów biur podróży, którzy w ogóle nie czytają kontraktów przed podpisaniem spada (2013 – 50,8 proc, 2012 – 57 proc.).  


Reklamacja imprezy turystycznej


Jeżeli biuro podróży nie wywiązuje się z umowy, konsument ma prawo do złożenia reklamacji i żądania obniżenia ceny wycieczki. Podstawami do zgłoszenia zastrzeżeń mogą być m.in. zgubiony bagaż, brak obiecanego widoku na morze, gorszy niż w umowie standard hotelu, a nawet hałas w nocy. W oszacowaniu wysokości roszczenia pomocna jest tabela frankfurcka. Nie ma ona wprawdzie mocy wiążącej, ale jest zwyczajowo uznawana przez wielu przedsiębiorców turystycznych.


Coraz więcej konsumentów wie w jakim terminie można składać reklamację wycieczki. Prawidłową odpowiedź – 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej - wskazała blisko jedna piąta ankietowanych (19 proc.). Od roku 2012 stan wiedzy konsumentów stale się poprawia. W roku 2012 poprawnych wskazań było 7 proc., w roku 2013 – blisko 10 proc., a ubiegłym roku poprawnej odpowiedzi udzielił co ósmy respondent (12 proc.).  


Konsumentów zapytano też m.in. czy wiedzą jaki skutek prawny wiąże się z brakiem odpowiedzi organizatora wycieczki na reklamację w terminie 30 dni od jej złożenia. Poprawną odpowiedź – uważa się, że organizator turystyki uznał reklamację za uzasadnioną – wskazało 28 proc. respondentów.


Co powinieneś wiedzieć? – radzi 36 instytucji


W tym roku w ramach wspólnej akcji Przed wakacjami – co warto wiedzieć? już po raz szósty radzimy o czym pamiętać, wybierając się na urlop. W przedsięwzięciu bierze udział 36 instytucji, które wspólnie informują m.in. o bezpieczeństwie oraz prawach i obowiązkach, o których należy pamiętać przed urlopem wypoczynkowym. Dzięki wspólnej akcji przydatne informacje będą łatwo dostępne poprzez linki do stron internetowych uczestników projektu:


 W akcji biorą także udział Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej: BiałystokBydgoszczGdańskGorzów WielkopolskiKatowiceKielceKrakówLublinŁódźOlsztynOpolePoznańRzeszówWarszawaWrocławSzczecin


* Badanie Konsument na wakacjach 2015, TNS Polska, przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków, w dniach 22 – 27 maja 2015 r.


** Badania konsument na wakacjach prowadzone były także w latach 2012, 2013 i 2014.


Dodatkowe informacje dla mediów:


Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 827 28 92, 55 60 106, 55 60 314
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl


 

 


 

 

Katowice, 15.06.2015 r.

 

 

Przed wakacjami – co warto wiedzieć ?

 

Wakacje tuż, tuż… słońce, plaża ,góry, jednym słowem wypoczynek.
Korzystamy z biur podróży ale także organizujemy wypoczynek we własnym zakresie dlatego warto się dobrze przygotować, zebrać potrzebne informacje, porównać oferty
i planować wyjazdy z głową.


Biura podróży

Zanim podpiszemy umowę z biurem podróży przeczytajmy ją dokładnie.

Umowa powinna określać m.in. organizatora turystyki i numer jego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Ponadto w umowie musi być podane miejsce pobytu lub trasa wycieczki, czas trwania całej imprezy, jej program obejmujący: rodzaj , charakter i kategorię środka transportu, datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu, położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie
z przepisami kraju pobytu oraz liczbę i rodzaj posiłków. Nie może zabraknąć ceny wraz z wyszczególnieniem koniecznych należności jeżeli nie są one zawarte w cenie, a także jasno sformułowanych okoliczności podwyższenia ceny. Cena może być podwyższona tylko w przypadku wzrostu: kosztów transportu, kursu walut, opłat urzędowych, podatków lub opłat za usługi lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych i pod warunkiem, że przewidziane jest to w umowie.

Uwaga – cena ustalona w umowie nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.

Poza tym umowa powinna określać rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę
i adres ubezpieczyciela i co bardzo ważne sposób zgłaszania reklamacji świadczonej usługi wraz
z terminem jej zgłaszania.

 

Paliwo

 

Wakacje to także wzmożony okres wyjazdów samochodowych.

Pamiętajmy o właściwym przygotowaniu naszych pojazdów do dalekich podróży.

Zadbajmy także o dobre paliwo. Gdzie tankować, a które stacje omijać szerokim łukiem?

 

Warto zapoznać się z publikowaną na stronie Urzędu Ochrony i Konkurencji listą skontrolowanych stacji paliw i zobaczyć jakie były wyniki kontroli.

Skargi na  paliwo złej jakości najlepiej składać do  UOKIK korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej, link poniżej:

 

https://uokik.gov.pl/jakosc_paliw.php

 

Paliwo na Śląsku

 

W I kwartale 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach przeprowadził ogółem 67 kontroli, podczas których badano jakość paliw płynnych i gazowych. Podczas kontroli nie kwestionowano jakości gazu LPG.

 

W 5 stacjach paliw stwierdzono, że paliwo nie spełnia wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.

 

W Czeladzi, zakwestionowano olej napędowy: z pierwszego pobrania w zakresie odporności na utlenianie stwierdzono 9 h zamiast min.20 h oraz olej napędowy „po dolewce” w zakresie odporności na utlenianie stwierdzono: powyżej 50 g/m3 zamiast max. 25g/m3 oraz 5,8 h zamiast min.20 h.

W Miedźnej zakwestionowano olej napędowy w zakresie temperatury zapłonu, która wyniosła poniżej 400C zamiast wymaganej powyżej 550C.

Badanie próbki kontrolnej, potwierdziło niewłaściwą jakość paliwa

W Kamienicy Polskiej, zakwestionowano:

benzynę bezołowiową 95 w zakresie zawartości siarki, która wyniosła 45 mg/kg, zamiast wymaganej max. 10 mg/kg,

 

olej napędowy z pierwszego pobrania w zakresie:

zawartości wody, która wyniosła 280 mg/kg, zamiast  max. 200 mg/kg,

odporności na utlenianie, która wyniosła powyżej 50 g/m3 zamiast  max. 25 g/m3,

odporności na utlenianie, która wyniosła 1,8 h zamiast min. 20 h.

zawartości FAME, która wyniosła powyżej 20 % (V/V), zamiast max. 7.0

olej napędowy „po dolewce” w zakresie:

zawartości wody, która wyniosła 290 mg/kg, zamiast max. 200 mg/kg,

odporności na utlenianie, która wyniosła 0,2 h zamiast min. 20 h.

W Woźnikach zakwestionowano olej napędowy z pierwszego pobrania  w zakresie:

- składu frakcyjnego: 95%(V/V) destyluje do temp. 373,50C zamiast max do 3600C

- odporności na utlenianie która wyniosła 4,6 h zamiast min. 20 h.

Nie zakwestionowano oleju napędowego „po dolewce”.

W Częstochowie zakwestionowano olej napędowy: z pierwszego pobrania w zakresie odporności na utlenianie stwierdzono 7,1 h zamiast min.20 h oraz olej napędowy „po dolewce” w zakresie odporności na utlenianie stwierdzono 0,6 h zamiast min.20 h.

Ponadto, w stacji paliw w Radzionkowie, zakwestionowano benzynę bezołowiową 95:

z pierwszego pobrania w zakresie:

-badawczej liczby oktanowej RON, która wyniosła 93,4 zamiast wymaganej minimalnej 95,

-motorowej liczby oktanowej MON, która wyniosła 84,3 zamiast wymaganej minimalnej 85

„po dolewce” w zakresie:

-badawczej liczby oktanowej RON, która wyniosła 94,3 zamiast wymaganej minimalnej 95.

Badania próbki kontrolnej potwierdziły niewłaściwą jakość paliwa.

 

Ustalenia kontrolne dały podstawę do skierowania zawiadomienia do właściwych prokuratur
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1728).

 

 


 

     Katowice, 12.06.2015r.

bezpieczne ćwiczenia w domu - kontrola ih

Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrolę bezpieczeństwa i oznakowania sprzętu do ćwiczeń w domu. 43 proc. z ponad 300 skontrolowanych partii sprzętu było niewłaściwie oznakowanych. Nie stwierdzono wad konstrukcyjnych

[Warszawa, 12 czerwca 2015 r.] Domowy sprzęt treningowy to m. in. ławy do ćwiczeń, rowery stacjonarne, bieżnie i stepery. Zlecone przez UOKiK kontrole Inspekcji Handlowej zostały przeprowadzone w I kwartale br. i objęły 85  przedsiębiorców: producentów, importerów, hurtowników, detalistów i sklepy wielkopowierzchniowe w całej Polsce. Skontrolowano 317 partii sprzętu, zastrzeżenia wzbudziło 137 (43,2 proc.) z nich – wszystkie z powodu niewłaściwego oznakowania. W żadnym z produktów nie stwierdzono wad konstrukcyjnych. Wyniki są zbliżone do uzyskanych w ostatniej kontroli, przeprowadzonej w 2012 r.

Uchybienia dotyczyły  m.in.: instrukcji obsługi, w których brakowało informacji lub były one niewłaściwe, brakujących oznaczeń i ostrzeżeń na produkcie (np. o maksymalnym obciążeniu)  lub bezpodstawnego oznakowania CE.

Większość przedsiębiorców z własnej inicjatywy podjęła działania naprawcze. Braki były usuwane jeszcze w trakcie kontroli, inni przedsiębiorcy wstrzymywali sprzedaż zakwestionowanych produktów do czasu uzupełnienia oznakowania. Jedna partia sprzętu została przekazana do utylizacji.

Więcej informacji o przeprowadzonych działaniach i bezpieczeństwie produktów można uzyskać w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

Kupując sprzęt do ćwiczeń w domu, warto zwrócić uwagę na:

 • maksymalne dopuszczalne obciążenie urządzenia treningowego,

 • czy nie występują ostre krawędzie lub zadziory, a kanty, końce rur czy naroża są zaokrąglone lub zabezpieczone,

 • czy przesuwające się względem siebie elementy nie grożą złamaniem lub zmiażdżeniem kończyny,

 • czy urządzenia do regulacji i mechanizmy blokujące działają w sposób bezpieczny, są wyraźnie widoczne i dostępne, nie ma możliwości nieumyślnych zmian,

 • czy elementy przeznaczone do regulacji lub zmiany obciążenia są wyposażone
  w urządzenie zapobiegające opadnięciu obciążników,

 • czy dłonie nie ześlizgują się z uchwytów, a podparcia pod stopy są antypoślizgowe,

 • czy urządzenie jest stabilne oraz czy możliwe jest bezpieczne zejście z niego po ćwiczeniach,

 • czy sprzęt do ćwiczeń jest wyposażony w instrukcję użytkowania w języku polskim, a jeżeli sprzęt treningowy wymaga montażu, to dodatkowo m.in. wykaz montowanych części oraz potrzebnych narzędzi.

   

Zastrzeżenia co do bezpieczeństwa lub oznakowania produktów należy zgłaszać do Inspekcji Handlowej lub Departamentu Nadzoru Rynku w UOKiK.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 106, 55 60 314
Faks 22 826 11 86
E-mail:
biuroprasowe@uokik.gov.pl


     

WIĘCEJ NA www.uokik.gov.pl


 

Jakość Paliw w 2014 roku

W ubiegłym roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała 3,87 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych. Większość stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyła oleju napędowego

[Warszawa, 31 marca 2015 r.] Inspekcja Handlowa od 2003 r. bada jakość paliwa oferowanego na rynku. W czasie pierwszej kontroli odsetek próbek paliw ciekłych niespełniających wymogów jakościowych wyniósł 30 proc. W kolejnych latach ilość stwierdzanych nieprawidłowości znacząco spadła i utrzymuje się na poziomie poniżej 5 proc.

Od ośmiu lat obowiązuje ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw pozwalająca na kontrolę na każdym etapie dystrybucji – od wytwórcy poprzez magazyny, hurtownie, transport aż po stacje paliwowe. Kontrole obejmują niemal wszystkie rodzaje paliw dostępnych na rynku: olej napędowy, benzynę, gaz LPG i biopaliwa. Kontrole jakości paliw prowadzone są w dwóch odrębnych częściach. W ramach tzw. części europejskiej (celem jest monitorowanie paliw pod względem statystycznym) stacje do kontroli wyznaczane są losowo. Natomiast w ramach krajowej części systemu (celem jest m.in. przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu paliw nie spełniających wymagań jakościowych)  paliwo badane jest na stacjach, na które skarżyli się kierowcy, wytypowanych przez organy ścigania oraz na tych gdzie w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości.

Stacje wybrane losowo

Wyniki losowych kontroli przeprowadzonych w 2014 roku pokazują, że w porównaniu z rokiem poprzednim jakość paliw ciekłych na stacjach benzynowych poprawiła się. Spośród 931 próbek pobranych na 931 stacjach, norm nie spełniało 3,87 proc. (rok wcześniej było to 3,92 proc.). Pogorszyła się jakość oleju napędowego – zakwestionowano 6,45 proc. przebadanych próbek (rok wcześniej 5,42 proc.). Natomiast poprawiła się jakość  benzyny - wymaganiom nie odpowiadało 1,89 proc. próbek (w 2013 roku – 2,78 proc.). Przeprowadzone w 2014 roku losowe kontrole jakości gazu LPG wykazały nieprawidłowości w przypadku 0,98 proc. spośród 408 sprawdzonych próbek (rok wcześniej było to 2,31 proc.).

Najwięcej odstępstw od norm jakościowych paliw ciekłych stwierdzono w województwach: łódzkim – 7,27 proc. próbek, wielkopolskim – 6,82 proc. próbek, podkarpackim – 6,12 proc. próbek i dolnośląskim – 5,97 proc. próbek. Nieprawidłowości nie odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim i pomorskim.

Stacje, na które napłynęły skargi

Inspekcja Handlowa badała także paliwa na stacjach, na które skarżyli się kierowcy, wytypowanych przez organy ścigania oraz na tych gdzie w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości. Kontrole objęły 527 próbek pobranych na 464 stacjach, zakwestionowano 12,52 proc. (rok wcześniej było to 7,8 proc.). Zastrzeżenia dotyczyły z reguły oleju napędowego – 18,26 proc. próbek (9,42 proc. w poprzednim roku). W przypadku  benzyny nieprawidłowości stwierdzono tylko w przypadku – 0,58  proc. próbek (4,62 proc. w poprzednim roku). W ramach kontroli gazu LPG nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu do 12,5 proc. spośród 56 zbadanych próbek.

Najwięcej odstępstw od wymagań jakościowych paliw ciekłych zanotowano w województwach: śląskim (45,24 proc. próbek), małopolskim (27,78 proc. próbek), opolskim 20 proc. próbek), lubelskim (18,75 proc.  próbek), świętokrzyskim (18,18 proc.  próbek) oraz łódzkim (17,50 proc.  próbek). Najmniej nieprawidłowości stwierdzono w województwie pomorskim (2,33 proc.  próbek).

Kwestionowane parametry

Aby ustalić, czy paliwo spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach prawa, próbki paliw poddawane są badaniom laboratoryjnym w akredytowanych jednostkach.

W przypadku oleju napędowego najczęściej kwestionowanym parametrem była odporność na utlenianie podawana w godzinach (minimalna wartość wynosi 20 h).  Utlenianie objawia się mętnieniem paliwa i powstawaniem osadów żywicznych w zbiorniku i systemie zasilania. Prowadzić to może m.in. do zatykania filtrów paliwa,  zanieczyszczenia zaworów wtryskowych oraz innych usterek w różnych elementach układu paliwowego. Wśród najczęściej kwestionowanych parametrów oleju napędowego znalazła się też zbyt niska temperatura zapłonu. Stwarza to niebezpieczeństwo wybuchu oparów oleju podczas nalewania paliwa z dystrybutora do baku.

W przypadku benzyny najczęściej kwestionowano nieprawidłową prężność par, która prowadzi do kłopotów z uruchomieniem silnika, a nawet jego unieruchomienia. Zastrzeżenia budziło też m.in. niedotrzymanie wymagań RON – badawczej liczby oktanowej. Odstępstwo od minimalnej wartości tego parametru może być powodem występowania w silniku spalania stukowego, co oznacza nieprawidłowy przebieg spalania, powodujący głośną i nierównomierną pracę silnika oraz większe zużycie paliwa.

 

W przypadku gazu LPG zastrzeżenia najczęściej dotyczyły przekroczenia dopuszczalnego poziomu całkowitej zawartości siarki, co grozi korozją niektórych elementów silnika.

 

Działania Inspekcji Handlowej

W roku 2014 IH wydała 29 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw ciekłych niespełniających norm oraz przekazała do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 115 stacji paliw i hurtowni, gdzie stwierdzono naruszenie warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz przepisów ustawy prawo energetyczne. Prezes URE ma kompetencje do zakazania sprzedaży paliwa tym przedsiębiorcom, którzy naruszają warunki koncesji.

W wyniku przeprowadzonych kontroli w 2014 roku IH skierowała do prokuratur 75 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem prowadzonego postępowania jest ustalenie czy doszło do popełnienia przez kontrolowanego przedsiębiorcę czynu zabronionego. Dotychczas wszczęto postępowania w 50 przypadkach: do sądów skierowano 2 akty oskarżenia, 33 spraw umorzono m.in. z powodu braku znamion przestępstwa 3 są w toku. Obowiązujące przepisy przewidują surowe sankcje za obrót paliwem złej jakości – grzywnę w wysokości do 1 mln złotych lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Gdzie szukać informacji

Wyniki z ponad 6200 stacji i hurtowni paliw skontrolowanych w latach 2010-2014 przez Inspekcję Handlową na zlecenie UOKiK można znaleźć na stronie internetowej UOKiK na specjalnie przygotowanej mapie. Aplikacja umożliwia znalezienie stacji i hurtowni w konkretnej miejscowości. Pod mapą znajduje się legenda wyjaśniająca symbole i litery użyte w tabelach. Litera D oznacza, że próbka spełnia wymagania jakościowe (parametry) określone w  przepisach prawa.

Gdzie po pomoc ?

Jeżeli paliwo uszkodziło silnik narażając konsumenta na koszty naprawy, można złożyć reklamację u właściciela stacji, okazując dowód zakupu. Warto zawiadomić Inspekcję Handlową. Gdy sprzedawca nie zgodzi się z naszym żądaniem, można dochodzić swoich praw na drodze sądowej. O stacji, która sprzedaje paliwo złej jakości, można poinformować Urząd wykorzystując specjalny formularz.

Jeżeli podczas tankowania do pełna dystrybutor na stacji paliw wskazał większą ilość paliwa niż mieści się w baku pojazdu, zwróćmy się do Głównego Urzędu Miar. Inspektorzy Urzędu Miar mogą skontrolować wskazaną stację i sprawdzić, czy licznik w dystrybutorze wskazuje prawidłową ilość tankowanego paliwa.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów publikuje informacje o wynikach kontroli prowadzonych przez organy Inspekcji Handlowej*. Aktualne listy skontrolowanych podmiotów wraz z wynikami badań jakości poszczególnych rodzajów paliw dostępne są na stronie internetowej UOKiK.

* Publikacja wyników kontroli na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje dla mediów:
Biuro Prasowe, UOKiK
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 314, 55 60 430
Fax 22 826 11 86
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl

 

 


 

 

Katowice, 10.03.3015 r.

 

15 marca
ŚWIATOWY DZIEŃ KONSUMENTA

 

Prawo  do informacji, do wyboru,  do bezpieczeństwa,  do reprezentacji,
to podstawowe prawa Konsumentów
.

 

25 grudnia 2014 .r  weszła w życie  nowa ustawa o prawach konsumenta, która istotnie zmieniła zasady sprzedaży poza lokalem przedsiębiorcy (np. na pokazach) czy na odległość (np. przez Internet), a także zasady reklamacji.

Jak co roku Inspekcja Handlowa w Katowicach organizuje akcję informacyjną dla mieszkańców województwa śląskiego pod nazwą: „ Nie kupuj kota w worku !"

 W dniach 12, 13 oraz 15 marca 2015 r. inspektorzy w strojach „kota w worku" pojawią się na głównych ulicach miast i będą rozdawać ulotki.

 Natomiast 16 marca będziemy gościć w szkole podstawowej I Zespołu Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego w Katowicach, gdzie przedstawiciel tut. Inspektoratu spotka się z uczniami klas pierwszych i trzecich na pogadance pt: „ ABC Małego Konsumenta".
Z kolei 17 marca o prawach konsumenta porozmawiamy z uczniami gimnazjum i liceum  tejże szkoły.

 

W Polsce, Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest oficjalnie od 2000 r.

Do obchodów włączają się instytucje chroniące prawa konsumentów tj. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Handlowa i wiele organizacji pozarządowych.

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu.
Szczegółowy plan akcji znajduje się w załączniku.

 

Katarzyna Kielar
rzecznik prasowy

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Brata Alberta 4, 40-951 Katowice

Tel. 512 354 024 oraz (32) 356 81 21- pobierz plik (458.5 KB)

- pobierz plik (783.1 KB)


 

Katowice 31.12.2014 r.

SYLWESTROWE PORADY UOKIK

„Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi?" - taka praktyka jest niezgodna z prawem. Szatnia odpowiada za nasze rzeczy. A nieudaną imprezę sylwestrową można reklamować. UOKiK przypomina o prawach tych, którzy hucznie przywitają nowy rok

[Warszawa, 30 grudnia 2014 r.] Bilet na imprezę, sukienka, fryzura, makijaż, fajerwerki - sylwestrowe przygotowania czas zacząć. Warto pamiętać o kilku zasadach.

 • Bilet na imprezę oznacza zawarcie umowy. Na jej podstawie przedsiębiorca zobowiązuje się zorganizować imprezę, a konsument zapłacić za bilet. Ustalenie najważniejszych punktów organizowanego wieczoru (ilość ciepłych dań, napojów, rodzaj muzyki) nawet drogą mailową ułatwi dochodzenie roszczeń w przypadku konfliktu z przedsiębiorcą.
 • Zamiast obiecanego zespołu - muzyka z płyt? Reklamuj. Jeżeli organizator nie zapewnił wszystkich atrakcji, powinniśmy złożyć reklamację, domagając się obniżenia ceny za bilet.
 • Rezygnacja jest kosztowna. Nagła zmiana planów może oznaczać stratę wpłaconych pieniędzy. W każdym przypadku kwota naliczana konsumentowi powinna być adekwatna do poniesionych przez organizatora wydatków. Warto pamiętać, że jeśli do zmiany istotnych warunków umowy - miejsca, ceny, programu itp. - doszło z winy organizatora, to powinniśmy mieć możliwość rezygnacji bez ponoszenia kosztów.
 • Sylwester na stoku? Za niewykorzystany karnet z powodu m.in. pogorszenia warunków atmosferycznych, awarii wyciągu, należy się zwrot pieniędzy proporcjonalnie do niewykorzystanych zjazdów.
 • „Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi?" Zaginięcie rzeczy pozostawionych w szatni, mimo umieszczonej informacji „za zaginięcie lub zniszczenie garderoby szatnia nie ponosi odpowiedzialności" - to przykład niezgodnej z prawem praktyki. Przedsiębiorca odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni nie tylko wtedy, gdy jest płatna.

 

 • Nieudana fryzura? Makijaż? Reklamuj zgodnie z przykładem:


Na podstawie kodeksu cywilnego, zawiadamiam, że żądam obniżenia wynagrodzenia o kwotę.............. zł (słownie złotych:.............) zawartej umowy o dzieło dotyczącej wykonana przez Państwa usługi fryzjerskiej  w dniu......

Wykonane przez Państwa dzieło zostało wykonane wadliwie, gdyż nałożony na włosy kolor farby znacznie odbiega od oczekiwanego przeze mnie. Farba nie została równomiernie nałożona na włosy co spowodowało że są one w różnych odcieniach. Wada została stwierdzona w dniu (należy podać datę kiedy zauważyliśmy wadę).

W zawiązku z tym, różnicę pomiędzy kwotą uiszczoną przeze mnie za dzieło bez wady,
a kwotą obniżoną ze względu na wadę wykonanego dzieła proszę zwrócić na konto..........
w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego pisma.


Nieprawidłowo wykonaną fryzurę, czy zabieg kosmetyczny reklamujemy jak najszybciej. Konsumentom przysługuje prawo do naprawy usługi, obniżenia ceny albo przyznanie rabatu. Odstąpienie od umowy jest możliwe, jeśli wada jest istotna (np. trwała spaliła włosy, zamiast koloru blond wyszedł inny, zabieg kosmetyczny spowodował chorobę itp.). Możemy domagać się odszkodowania, jeżeli w związku z wadliwym wykonaniem usługi narażeni zostaliśmy na dodatkowe koszty, np. skorzystanie z usług innego przedsiębiorcy. Konieczne są rachunki, aby udowodnić poniesioną szkodę i wystąpić o odszkodowanie.

Kupujesz fajerwerki, sprawdź czy:

 • Obudowa nie posiada żadnychwad mechanicznych(pęknięcia, przerwania, wgniecenia, wybrzuszenia) oraz nie wysypuje się mieszanina pirotechniczna.
 • Elementy składowe sądobrze ze sobą połączone, nie przesuwają się i nie wypadają.
 • Lont jest zabezpieczony pomarańczową osłoną lub opakowaniem.
 • Podana jestnazwa producenta wraz z danymi adresowymi.
 • Instrukcja obsługi napisana jest w języku polskim i zawiera co najmniej: informację o sposobie odpalenia oraz niezbędne ostrzeżenia.

 

Pomoc w nagłych przypadkach. W razie problemów ze sporządzeniem reklamacji, dochodzeniem praw konsumenci mogą liczyć na pomoc Inspekcji Handlowej, miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów czy organizacji pozarządowych - Federacji Konsumentów. Bezpłatne porady udzielane są również pod numerem telefonu 800 007 707 lub mailowo porady@dlakonsumentow.uokik.gov.pl .

Dodatkowe informacje dla mediów:

Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 827 28 92, 55 60 106, 55 60 314
E-mail: malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl


 

Katowice, 16.12.2014 r.

 

Nie kupuj kota w worku!

Przedświąteczna Akcja Inspekcji Handlowej w Katowicach.

 

Jak co roku Inspekcja Handlowa w Katowicach organizuje akcję informacyjną dla mieszkańców województwa śląskiego pod nazwą: „ Nie kupuj kota w worku !"

W dniach 17-19 grudnia 2014 r. inspektorzy w strojach „kota w worku" pojawią się na głównych ulicach miast i będą rozdawać ulotki.

 

25 grudnia wejdą w życie przepisy nowej ustawy o prawach konsumenta.

Jak kupować, aby nie żałować, zasady reklamacji , zwrot towaru, gdzie szukać pomocy?

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu.
Szczegółowy plan akcji znajduje się w załączniku poniżej.

 

Katarzyna Kielar
rzecznik prasowy

 

Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej w Katowicach
Brata Alberta 4, 40-951 Katowice

Tel. (32) 356 81 21

      

Plan akcji grudzień 2014 r. - pobierz plik (458.5 KB)


 

WARSZTATY DLA MEDIÓW - USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA

Dziennikarzu - jest coś, co chciałbyś wiedzieć o ustawie o prawach konsumenta, ale boisz się zapytać? Już 12 grudnia wyjaśnimy wszystkie wątpliwości. UOKiK razem z Federacją Konsumentów zaprasza na warsztaty dla dziennikarzy

[Warszawa, 19 listopada 2014 r.] Podczas warsztatów eksperci Urzędu oraz Federacji Konsumentów wyjaśnią zmiany w nowym prawie konsumenckim wchodzące w życie 25 grudnia. W spotkaniu weźmie udział także Dorota Karczewska - wiceprezes UOKiK.

Zapraszamy 12 grudnia do Centrum Konferencyjnego UOKiK (Plac Powstańców Warszawy 1) od godziny 11:00 do 13:00.

Podczas szkolenia wyjaśnimy, jak zmieni się telemarketing, w jaki sposób konsument będzie mógł dochodzić roszczeń z rękojmi, a jak na podstawie gwarancji. Opowiemy o konsekwencjach niedopełnienia przez e-sprzedawcę obowiązków informacyjnych. Podsumujemy stary i nowy porządek prawny. Znajdziemy odpowiedzi na najbardziej skomplikowane pytania. Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Nie czekaj, zarejestruj się już dziś. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Aby wziąć udział w warsztatach, należy do 10 grudnia zarejestrować się on-line, telefonicznie 22 55 60 111 lub mailowo: biuroprasowe@uokik.gov.pl  Szkolenie jest dostępne wyłącznie dla przedstawicieli mediów.

Dodatkowe informacje dla mediów:

Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 827 28 92, 55 60 106, 55 60 314
E-mail: malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl


 

Katowice, 05.12.2014 r.


MIKOŁAJKI

Już jutro dzień Świętego Mikołaja.
Szczególny czas prezentów, zwłaszcza dla najmłodszych.
Kupując prezent dla dziecka, warto wybrać ten odpowiedni i bezpieczny.

Dlatego poniżej prezentujemy kilka porad.

 

BEZPIECZNY PREZENT DLA DZIECKA - PORADY UOKIK

Przeczytaj instrukcję użytkowania, sprawdź czy zabawka nie ma ostrych krawędzi, wybierz produkt dostosowany do wieku dziecka - warto o tym pamiętać wybierając prezent dla dziecka. Jak co roku Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK kontrolowała zabawki oraz inne produkty przeznaczone dla najmłodszych.

[Warszawa, 4 grudnia 2014 r.] W tym roku Inspekcja Handlowa skontrolowała łącznie 2 533 zabawki u 306 przedsiębiorców (hurtowników i sprzedawców detalicznych), kwestionując 36 proc. To prawie tyle samo co w ubiegłym roku kiedy zastrzeżenia dotyczyły 35,7 proc. zbadanych wyrobów.

Kwestionowano przede wszystkim niewłaściwe oznakowanie. Najczęściej wykrywane nieprawidłowości to brak adresu producenta (9,2 proc.), nieprawidłowo wystawiona deklaracja zgodności (9,1 proc.), czy niezasadne umieszczenie ostrzeżenia informującego, że zabawka nie nadaje się dla dzieci w wieku 0-3 lata (8,3 proc.).

Zastrzeżenia dotyczyły także konstrukcji i materiałów, z których wykonano produkty (ogółem 6,9 proc). Najczęściej stwierdzane wady polegały m.in. na obecności małych elementów, które dziecko mogło by połknąć, występowaniu zadziorów stwarzających ryzyko zranienia czy nieodpowiednim zabezpieczeniu komory bateryjnej.

Inspekcja Handlowa skontrolowała także w tym roku niektóre produkty przeznaczone dla małych dzieci czyli nosidełka, chodziki, barierki bezpieczeństwa i bujaki. Ogółem sprawdzono 299 partii produktów (nosidełek i chodzików - po 138, barierek bezpieczeństwa - 22,  bujaków - 1) u 67 przedsiębiorców (producentów, hurtowników i sprzedawców detalicznych), z czego zakwestionowano 26,8 proc. To znacznie mniej niż podczas ubiegłorocznej kontroli wyrobów tego rodzaju, kiedy zakwestionowano 38 proc. sprawdzonych partii.

Większość zastrzeżeń dotyczyła nieprawidłowości w oznakowaniu - 26,4 proc. Najczęściej kwestionowano brak fragmentów instrukcji użytkowania, a także brak informacji oraz ostrzeżeń, które zgodnie z prawem, powinny być umieszczone na produkcie.  

Stwierdzono też wady konstrukcyjne dwóch nosidełek. Jedno miało zbyt duże otwory na nogi, co groziło wypadnięciem dziecka na zewnątrz. Drugie zakwestionowano ze względu na odłączanie się uchwytu od zamka błyskawicznego, który mógł by zostać połknięty przez dziecko.

Konsumencie wybierając prezent dla dziecka pamiętaj:

1. Zabawka powinna być dostosowana do wieku malucha. Wybór powinny ułatwić informacje na opakowaniu, np. dla dziecka poniżej 3. roku życia. Zabawki przeznaczone dla najmłodszych, takie jak maskotki, gryzaki, klocki, lalki, nie powinny być wykonane z materiałów łatwo ulegających uszkodzeniu (np. szkła lub porcelany).

2. Sprawdźmy czy na opakowaniu zabawki lub samej zabawce znajduje się znak CE. Oznacza on deklarację producenta, że produkt spełnia m.in. wymagania bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. Zgodnie z prawem znak CE powinien znajdować się na każdej zabawce oferowanej w państwach członkowskich.

3. Zapoznajmy się dokładnie z informacjami na opakowaniu. W grach zapachowych, zestawach kosmetycznych i grach smakowych mogą się znaleźć substancje, które powodują alergie. Na opakowaniu zabawki powinny znajdować się ich nazwy oraz wyraźne ostrzeżenie o treści: „Zawiera substancje zapachowe mogące powodować alergie".

4. Przed dokonaniem zakupu warto upewnić się czy zabawka nie ma ostrych krawędzi, sztywnych lub wystających elementów (np. w kierownicy roweru). Zabawki, które można złożyć (np. wózki dla lalek) muszą być wyposażone w blokadę zabezpieczającą. Zwróćmy uwagę czy drobne elementy nie odpadają przy lekkim naciśnięciu, ponieważ dziecko może je połknąć lub udławić się nimi.

5. Jeżeli jednym z elementów zabawki są linki i sznurki zakończone kółkiem lub innym elementem, który może tworzyć zaciągającą się pętlę, należy sprawdzić czy nie są zbyt długie (powyżej 220 mm dla zabawki przeznaczonej dla malucha poniżej 3. roku życia). W przypadku huśtawek linki nie powinny być zbyt cienkie.

6. Do niektórych zabawek. np. rowerów, hulajnóg, huśtawek, zabawek funkcjonalnych, powinny być dołączone instrukcje użytkowania w języku polskim. Zabawki kupowane w stanie zdemontowanym powinny posiadać również instrukcje montażu.

7. Instrukcje i informacje dotyczące bezpiecznego używania zabawki przechowujmy w bezpiecznym miejscu. W razie wątpliwości, będziemy mogli do nich zajrzeć.

8.  Nie możemy zwrócić do sklepu zabawki, tylko i wyłącznie dlatego, że nie podoba się dziecku. Zgodnie z prawem sprzedawca może odmówić przyjęcia towaru zgodnego z umową i zwrócenia klientowi pieniędzy, bądź też wymiany na inny. Natomiast jeżeli zabawka jest wadliwa możemy złożyć w sklepie reklamację, żądając naprawy towaru lub wymiany na nowy. Prawo to przysługuje nam w ciągu dwóch lat od zakupu, ale nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady lub niezgodności z umową (tj. produkt nie posiada cech, o których zapewniał przedsiębiorca).

9. Zastrzeżenia co do bezpieczeństwa lub oznakowania produktów należy zgłaszać do Inspekcji Handlowej lub Departamentu Nadzoru Rynku w UOKiK.

 Katowice, 19.11.2014 r.

 

Informacja
z kontroli prawidłowości funkcjonowania usług gastronomicznych
oferujących potrawy kuchni zagranicznych.

 

W III kwartale 2014 roku w przedmiotowym zakresie przeprowadzono kontrole 11 placówek gastronomicznych w Gliwicach, Katowicach, Sosnowcu, Świętochłowicach, Częstochowie, Bielsku - Białej.

 

Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich placówkach. Polegały one na:

-nieuwidacznianiu informacji o cenach i gramaturach wyrobów kulinarnych i pojemnościach

 napojów,

-niewłaściwej jakości wyrobów kulinarnych,

-nieprzestrzeganiu deklarowanych gramatur potraw,

-nieprawidłowym oznakowaniu towarów,

-nieuwidacznianiu informacji o składzie oferowanych wyrobów kulinarnych i składnikach  
 alergennych,

-używaniu do produkcji wyrobów kulinarnych przeterminowanych surowców,

-podmianie asortymentowej surowców do produkcji wyrobów kulinarnych,

-używaniu do rozliczeń handlowych nielegalizowanych przyrządów pomiarowych lub braku  
 takich urządzeń w placówce.

W związku z wynikami kontroli:

skierowano:

- 2 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego,

- 5 informacji do organów sanitarnych,

- 1 informację do Urzędu Skarbowego,

- 1 informację do obwodowego Urzędu Miar.

ukarano 7 osób  mandatami karnymi w łącznej kwocie 1700 zł,

1 przedsiębiorcę ukarano karą pieniężną z art. 40 a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych,

wszczęto 2 postępowania w sprawie ukarania przedsiębiorców kara pieniężną z art. 40 a ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych.

 

Szczegółowe wyniki kontroli znajdują się na stronie www.bip.ih.katowice.pl   - w zakładce  kontrole


 


 

PRODUKTY EKO - PORADY UOKIK

 

Bio, eko i organic - oznakowany takimi wyrażeniami produkt powinien pochodzić z rolnictwa ekologicznego. Oznacza to, że musi zawierać co najmniej 95 proc. składników ekologicznych, czyli m.in. niemodyfikowanych genetycznie, uprawianych bez sztucznych nawozów, z zastosowaniem ograniczonej liczby substancji dodatkowych. Inspekcja Handlowa zakwestionowała co piątą sprawdzoną partię produktów eko. 

[Warszawa, 22 lipca 2014] W IV kwartale 2013 roku Inspekcja Handlowa skontrolowała jakość i oznakowanie produktów pochodzących z rolnictwa ekologicznego. Sprawdzono 980 partii, kwestionując 219 (22 proc.). Ich produkcja jest bardzo restrykcyjna: gospodarstwo rolne, zakład przetwarzający muszą poddać się kontroli, aby uzyskać specjalny certyfikat. Potwierdza on, że dany produkt spełnia unijne normy dotyczące produkcji ekologicznej.

Oznakowanie

153 sprawdzone partie były niewłaściwie oznakowane. Najczęściej brakowało wymaganego oznakowania - unijnego znaku przy jednoczesnym użyciu słowa „eko". Zdarzało się także, że oznaczenia zostały użyte bezprawnie (produkt nie posiadał specjalnego certyfikatu, ze składu innego wynikało, że do produkcji użyto mniej niż 95 proc. składników naturalnych, więc nie był ekologiczny). Sporadycznie producenci zachwali swoje wyroby, informując, że nie zawierają GMO (zgodnie z prawem, żaden produkt pochodzący z rolnictwa ekologicznego nie może ich zawierać), czy przypisując im szczególne właściwości.

Jakość

49 partii zakwestionowano ze względu na niewłaściwą jakość. Nieprawidłowości to m.in. obecność siarczynów w rodzynkach bio deklarowanych jako niesiarkowane - dwutlenek siarki (E220) jest stosowany do konserwowania suszonych owoców. Ponadto, rzeczywista ilość składników była niższa od podanej na opakowaniu, np. wykryto niższą zawartość tłuszczu w ekologicznym serze, mniejszą ilość owoców w musli, czy dzikiej róży w ekologicznej herbatce.

Działania IH

Inspekcja Handlowa nałożyła 16 mandatów karnych za m.in. sprzedawanie produktów przeterminowanych, wydała 8 decyzji za sprzedaż produktów niewłaściwej jakości. O wynikach kontroli powiadomiono także Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcję Sanitarną i Inspekcję Weterynaryjną.

Jak wybierać produkty ekologiczne?

 • Zweryfikuj miejsce zakupu - „ekobazary", czy sklepy „ekologiczne" lub z tzw. „zdrową żywnością" nie zawsze oferują żywność ekologiczną. Określenia te wykorzystywane są do celów marketingowych i nie przesądzają o tym, że w miejscach tych oferowana jest wyłącznie żywność ekologiczna;
 • Nie ufaj reklamie - wyrażenia „z ekologicznie czystych rejonów", itp. nie wskazują, że produkt jest ekologiczny. Produkty ekologiczne można rozpoznać po ich etykietach, na których umieszczone są słowa „ekologiczny", „eko" lub „bio" oraz unijne logo produkcji ekologicznej („ekoliść") i numer jednostki certyfikującej. Tylko takie oznakowanie produktu daje gwarancję jego ekologicznego pochodzenia;
 • Zwróć uwagę na oznakowanie - można sprawdzić, czy ekologiczne warzywa i owoce sprzedawane bez opakowań („luzem") są rzeczywiście ekologiczne. Jeżeli produkty ekologiczne oferowane są do sprzedaży bez opakowań jednostkowych, sprzedawca musi posiadać aktualny certyfikat, zawierający wykaz produktów ekologicznych, wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą. Certyfikat świadczy o tym, że na wszystkich etapach wytwarzania produktu zastosowane zostały ekologiczne metody produkcji.
 • Uważaj na krótsze terminy przydatności do spożycia i daty minimalnej trwałości żywności ekologicznej. Pamiętaj, że warunki jej przechowywania są bardziej rygorystyczne z uwagi na zakaz stosowania w większości przypadków substancji konserwujących i przeciwutleniających;
 • Pamiętaj, że często wygląd żywności ekologicznej bywa mniej atrakcyjny w porównaniu z żywnością nieekologiczną z uwagi na jej naturalne metody produkcji oraz zakaz stosowania substancji poprawiających barwę oraz strukturę i konsystencję.
 • Jeżeli masz zastrzeżenia co do jakości produktów, powinieneś zawiadomić właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Biuro Prezesa
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 827 28 92, 55 60 106, 55 60 314
Faks 22 826 11 86
E-mail: malgorzata.cieloch@uokik.gov.plKatowice, 22.07.2014 r.

 

"SENIOR JAKO KONSUMENT - MA TEŻ SWOJE PRAWA"


Szanowni Państwo,

Rzecznik Praw Osób Starszych w Częstochowie oraz Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach serdecznie zapraszają wszystkich chętnych na dwa spotkania zorganizowane w formie ciekawej prelekcji na temat ochrony praw konsumenta oraz obrony przed nieuczciwymi praktykami niektórych sprzedawców.


Spotkania odbędą się  jutro tj. 23 lipca 2014 r.:

1.) w Częstochowskim Centrum Aktywności Seniora w Częstochowie, przy ul. Staszica 10, o godz. 9.30

2.) w Bibliotece Publicznej w Przyrowie, przy ul. Częstochowskiej 7, o godz. 12.00

 

Wstęp wolny.


Serdecznie zapraszamy!


 Przed Wakacjami – Co warto wiedzieć?


Większość konsumentów twierdzi, że czyta umowy przed wyborem oferty biura podróży. Jednak wciąż niewielu wie ile ma czasu na reklamację nieudanej wycieczki – wynika z badań* społecznych przeprowadzonych na zlecenie UOKiK. O czym warto pamiętać wybierając się na urlop przypomina dzisiaj 35 instytucji biorących udział we wspólnej akcji  Przed wakacjami – co warto wiedzieć?


[Warszawa, 13 czerwca 2014 r.] Polacy coraz częściej decydują się na wykupienie wycieczki. W ubiegłym roku blisko połowa respondentów przepytanych przez UOKiK (48 proc.) deklarowała, że nie korzysta z usług biur podróży. Tegoroczne badania przeprowadzone na zlecenie UOKiK pokazują, że ten odsetek spadł do niespełna 40 proc. Wybierając się na wczasy z touroperatorem najbardziej obawiamy się upadłości biura podróży, co zadeklarowała ponad jedna trzecia konsumentów (34,9 proc.). Natomiast co piąty z nas (20,9 proc.) obawia się, że warunki na miejscu wypoczynku będą się różnić od opisanych w folderze organizatora wycieczki. Z drugiej strony wyniki ankiet pokazują, że polscy konsumenci coraz lepiej dbają o swoje prawa.


Czytamy umowy przed podpisaniem


Blisko dwie trzecie respondentów (64 proc.) czyta umowy przed wyborem biura podróży i sprawdza, czy ich warunki są zgodne z prawem. Rok temu czytanie kontraktu przed wykupieniem wycieczki deklarowała niespełna połowa (46,1 proc.) a dwa lata temu jedna trzecia (29 proc.) badanych. Chociaż obecnie co trzeci respondent (32 proc.) przyznaje, że umów nie czyta wcale, takich osób jest znacznie mniej niż przed rokiem (50,8 proc.). Zgodnie z prawem, każda umowa o świadczenie usług turystycznych powinna określać m.in. miejsce pobytu, termin rozpoczęcia i zakończenia wycieczki, standard hotelu, posiłków oraz rodzaj środka transportu.


Reklamacja nieudanych wczasów


Poprawił się także stan naszej wiedzy na temat możliwości składania reklamacji w przypadku zastrzeżeń co do jakości usług organizatora wypoczynku. Ponad połowa badanych (52,7 proc.) wiedziała, że wycieczkę kupioną w tzw. ofercie last minute i first minute można reklamować na takich samych zasadach jak w przypadku oferty w normalnej cenie. W poprzednim roku o prawidłową odpowiedź wskazała niespełna jedna czwarta ankietowanych (24,8 proc.).


Nadal niewielu konsumentów wie jaki jest termin na złożenie reklamacji wadliwej usługi turystycznej. Zaledwie co ósmy badany (12 proc.) był świadomy, że na reklamację nieudanej wycieczki ma 30 dni od dnia jej zakończenia. Jednak nasza wiedza w tym zakresie wygląda nieco lepiej niż przed rokiem kiedy poprawnej odpowiedzi udzielił co dziesiąty respondent (9,7 proc.). Nienależyte wykonanie umowy przez biuro podróży jest podstawą do złożenia reklamacji i żądania obniżenia ceny wycieczki. Podstawami do zgłoszenia zastrzeżeń mogą być m.in. zgubiony bagaż, brak obiecanego widoku na morze, gorszy niż w umowie standard hotelu, a nawet hałas w nocy. W oszacowaniu wysokości roszczenia konsumenta pomocna jest tabela frankfurcka. Nie ma ona wprawdzie mocy wiążącej, ale jest zwyczajowo uznawana przez wielu przedsiębiorców turystycznych.


Klauzule niedozwolone w umowach


Nieco ponad jedna czwarta badanych (26,4 proc.) wiedziała, że rejestr klauzul niedozwolonych to lista postanowień, które nie powinny znaleźć się w umowie o świadczenie usług turystycznych. Rok wcześniej prawidłowej odpowiedzi udzieliła blisko jedna trzecia konsumentów (30,8 proc.). Z kontroli UOKiK wynika, że najwięcej nieprawidłowości we wzorcach umownych biur podróży wiąże się właśnie ze stosowaniem postanowień niedozwolonych. Najczęściej kwestionowane jest ograniczanie odpowiedzialności touroperatora w sytuacjach takich jak opóźnienie samolotu czy zmiana hotelu. Warto pamiętać, że klauzule niedozwolone, które są stosowane przez przedsiębiorców we wzorcach umownych nie wiążą stron kontraktu z mocy prawa.


Już po raz piąty radzimy wspólnieW tym roku w ramach wspólnej akcji Przed wakacjami – co warto wiedzieć? już po raz piąty radzimy o czym pamiętać, wybierając się na urlop. W przedsięwzięciu bierze udział 35 instytucji, które na swoich stronach internetowych właśnie dziś wspólnie informują m.in. o bezpieczeństwie, prawach i obowiązkach ważnych do zapamiętania przed długim urlopem wypoczynkowym. Bez względu gdzie i jak spędzasz urlop - powinieneś znać swoje prawa. Dzięki wspólnej akcji wszystkich uczestników projektu znajdziesz potrzebne informacje, o których nie można zapomnieć przed wakacjami. Planujesz wakacyjny wypoczynek - poznaj swoje prawa. Informacji szukaj na głównych stronach internetowych uczestników wspólnego projektu:
W akcji biorą także udział Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław, Szczecin


* Badanie Konsument na wakacjach, Instytutu Badawczego IPC przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1075 Polaków, w dniach 5 – 12 maja 2014 r.


Dodatkowe informacje dla dziennikarzy:
Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. (22) 827 28 92, 55 60 314
Fax (22) 826 11 86
E-mail
malgorzata.cieloch@uokik.gov.plKatowice, 13.06.2014 r.

 

PRZED WAKACJAMI – INSPEKCJA HANDLOWA W KATOWICACH PRZYPOMINA

Wraz z początkiem wakacji i sezonu turystycznego rozpoczyna się swoisty „ sezon na turystę”.  Dlatego warto wiedzieć na co zwracać uwagę.

 

 • Restauracje, lokale gastronomiczne

   

  W każdym lokalu musi znajdować się aktualny cennik wraz z gramaturą i pojemnością oferowanych potraw i napojów. Klient ma prawo wiedzieć ile i za co płaci. Takie same informacje powinna zawierać karta menu.

  Jeżeli danie, które nam podano jest nieświeże, lub zimne zamiast gorące mamy prawo złożyć reklamację  żądając jego zamiany lub zwrotu pieniędzy.

  Warto także dokładnie przeanalizować wystawiony rachunek, by nie płacić za coś czego nie zamawialiśmy.

   

 • Hotel czy hotel ?

   

  Okazuje się, że nie każdy hotel, to hotel, a ilość gwiazdek to często tylko chwyt reklamowy.

  Każdy obiekt hotelarski, aby nazywać się hotelem, motelem czy pensjonatem musi spełniać pewne wymogi architektoniczne i wyposażenia. Powyższe potwierdza  decyzja marszałka województwa, - w którym zlokalizowany jest dany obiekt - o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju. Podobna decyzja wydawana jest w sprawie kategoryzacji obiektu czyli przyznawania gwiazdek .

  Nie jest to tylko formalność, gdyż za każdą  gwiazdkę płacimy więcej, więc dlaczego mamy płacić za standard bezgwiazdkowy tak jak za czterogwiazdkowy?

  Informację o tym czy wybrany przez nas obiekt jest hotelem i do jakiej kategorii został zaszeregowany można uzyskać na stronach internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki www.turystyka.gov.pl, a także u marszałka konkretnego  województwa.

  Warto pamiętać, że kategoryzacje hoteli w innych krajach zwłaszcza tych egzotycznych mogą być inne i standard, który tam oznaczono czterema gwiazdkami nie koniecznie odzwierciedla ten który znamy. 

   

 • Biura podróży

   

  Zanim podpiszemy umowę przeczytajmy ją dokładnie.

  Umowa powinna określać m.in. organizatora turystyki i numer jego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

  Ponadto w umowie musi być podane miejsce pobytu lub trasa wycieczki, czas trwania całej imprezy, jej program obejmujący: rodzaj , charakter i kategorię środka transportu, datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu, położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu oraz liczbę i rodzaj posiłków. Nie może zabraknąć ceny wraz z wyszczególnieniem koniecznych należności jeżeli nie są one zawarte w cenie, a także jasno sformułowanych okoliczności podwyższenia ceny. Cena może być podwyższona tylko w przypadku wzrostu: kosztów transportu, kursu walut, opłat urzędowych, podatków lub opłat za usługi lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych i pod warunkiem, że przewidziane jest to w umowie.

  Uwaga – cena ustalona w umowie nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.

  Poza tym umowa powinna określać rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela i co bardzo ważne sposób zgłaszania reklamacji świadczonej usługi wraz z terminem jej zgłaszania.

   

 • Wycieczka, obiad i …prezentacja produktów

  Firm organizujących jednodniowe wycieczki w promocyjnych cenach, z bezpłatnym obiadem i obowiązkową kilkugodzinną prezentacją produktów jest coraz więcej. Niestety coraz więcej jest także klientów, którzy padają ofiarą nieuczciwych przedsiębiorców. Sygnały o nieuczciwych praktykach niektórych firm zajmujących się taką działalnością docierają także do Inspekcji Handlowej.

  Produkty oferowane na takich prezentacjach nie zawsze posiadają „cudowne właściwości”, o których zapewniają prezenterzy a ich ceny kilkakrotnie przewyższają ceny podobnych produktów na rynku.

  Dlatego zanim zdecydujemy się na zakup „cudownych” garnków, foteli, materacy czy innych produktów zastanówmy się czy, to dobry interes.
  Jeśli już podpiszemy umowę z akwizytorem i nabędziemy dany towar mamy prawo odstąpić od tej umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia. Podobnie wygląda sprawa z kredytem konsumenckim, który zaciągniemy na zakup tego towaru. Od umowy kredytu konsumenckiego możemy odstąpić w ciągu 14 dni.

   

 • Żywność

  Latem, kiedy żywność jest narażona na szybsze zepsucie pamiętajmy o podstawowych zasadach przy zakupie artykułów spożywczych.

  Przede wszystkim sprawdzajmy daty ważności i zwracajmy szczególną uwagę na warunki przechowywania towarów w sklepach czy są zgodne z tymi, które producent zalecił na opakowaniu.

  Uważajmy także na różnego rodzaju promocje. Bardzo często artykuły spożywcze w promocyjnych cenach mają krótkie daty ważności.

  Towary przeterminowane pod żadnym pozorem nie mogą znajdować się w ofercie handlowej.


   

Katowice, 02.06.2014 r.


PRAKTYKI AKWIZYTORÓW - POZNAJ SWOJE PRAWA

Na pokazie i od akwizytora - to zapowiedź wygodnych zakupów pod warunkiem, że konsument zna swoje prawa, a przedsiębiorca je respektuje. Podstawowe prawo osób zawierających umowy poza lokalem przedsiębiorcy, to możliwość zrezygnowania w ciągu 10 dni. 22 instytucje po raz pierwszy wspólnie informują o prawach i obowiązkach konsumentów

 

Garnki, kołdry, pościele, fotele   -   jak odstąpić od umowy?

Problem nieuczciwych  praktyk rynkowych narasta. Do Inspekcji Handlowej w Katowicach zgłasza się coraz więcej osób, które pod wpływem psychomanipulacji  stosowanych na pokazach przez sprytnych  prezenterów zakupiły za grube pieniądze, a czasem na kredyt garnki czwartej generacji, cudowne fotele czy lecznicze kołdry. „Tylko dzisiaj”, „promocja”, „z okazji jubileuszu firmy”, „dotacje z Unii Europejskiej”, to chwytliwe hasła, mające przekonać potencjalnych nabywców o   wyjątkowej okazji cenowej oferowanych produktów. Tymczasem ich jakość nie jest warta takiej ceny, a efektów cudownych właściwości jak nie było tak nie ma. Pozostaje bubel, kredyt do spłacenia i ogromny niesmak, że daliśmy się oszukać.

W związku z powyższym przypominamy o podstawowych prawach.

Jeśli umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorcy, np. na pokazie zorganizowanym w restauracji, pensjonacie, szkole czy innym miejscu  nie będącym lokalem przedsiębiorcy, konsument ma prawo bez podawania przyczyny odstąpić od takiej umowy w ciągu dziesięciu dni od dnia jej zawarcia. Wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wówczas umowa uważana jest za niezawartą, a strony mają 14 dni na dokonanie zwrotu świadczeń (towaru oraz pieniędzy ).

Na stronie internetowej naszego Inspektoratu www.ih.katowice.pl znajdą Państwo wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Informacji o swoich prawach szukaj na stronach internetowych uczestników projektu:

W akcji biorą także udział: Rzecznik Praw Obywatelskich, Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław.


 

 


Katowice, 30.05.2014 r.


BEZPIECZNE ZABAWKI – PORADY NA DZIEŃ DZIECKA


Interaktywne lalki czy drewniane klocki? Które będą lepsze dla dzieci? Te pytania zadają sobie wszyscy. Niezależnie jednak od funkcji, jakie będą spełniać, muszą być bezpieczne. Przed dniem dziecka podpowiadamy, jak wybrać zabawki.


[Warszawa, 27 maja 2014 r.] Zabawki dostępne na naszym rynku są stale kontrolowane przez Inspekcję Handlową na zlecenie UOKiK. Od początku 2013 roku do końca pierwszego kwartału 2014 kontrolerzy sprawdzili łącznie 4124 zabawki badając m.in., czy na każdej znajduje się obowiązkowy znak CE, czy dołączone są ostrzeżenia i wymagane instrukcje obsługi. W Specjalistycznych Laboratoriach UOKiK badano także sposób wykonania, emisję hałasu a także, czy zastosowane przez producenta materiały nie zawierają niedozwolonych substancji.


Najwięcej zastrzeżeń  dotyczyło nieprawidłowości w oznakowaniu i dołączonej dokumentacji - ponad 40 proc. (1725 produktów). Przedsiębiorcy często boją się, że ich zabawki mogą nie spełniać obowiązujących wymogów i zabezpieczają się przed kontrolą niejako na wyrost. W blisko 10 proc. przypadków jako nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia oznaczali oni  zabawki przeznaczone dla maluchów w tym wieku (np. pluszowe misie). Równie często pojawiały sie ostrzeżenia przed nieistniejącym ryzykiem, np. o małych elementach, których zabawka nie zawierała.


Pod względem wad konstrukcyjnych oraz występowania niedozwolonych substancji zbadano 742 zabawki kwestionując 218 (29,3 proc.). Przykłady stwierdzonych nieprawidłowości to zbyt duży hałas, za małe - grożące połknięciem - elementy w zabawkach dla niemowląt, zbyt długie linki, które grożą zaplątaniem się dziecka oraz zbyt łatwy dostęp do baterii.


Przekroczenie dopuszczalnej zawartości szkodliwych ftalanów stwierdzono w 71 z 287 sprawdzonych zabawek (24,7 proc.) - np. w lalkach oraz figurkach. Substancje te służące do zmiękczania części plastikowych są dozwolone w stężeniu nie wyższym niż 0,1 proc. w stosunku do masy materiału. W przeciwnym wypadku mogą negatywnie wpływać na gospodarkę hormonalną dziecka.


W większości przypadków działania Inspekcji Handlowej po kontrolach polegały na wystąpieniu do przedsiębiorców o dobrowolne usunięcie nieprawidłowości (1123 razy). Działo się tak, gdy wykryto uchybienia formalne lub łatwe do usunięcia. Inspekcja Handlowa wydała także 52 zakazy dalszego przekazywania zabawki konsumentom. Do UOKiK wpłynęły akta z kontroli 156 zabawek z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego, a do organów ścigania skierowano 110 wniosków o podejrzenie popełnienia przestępstwa.


Podsumowanie wyników kontroli można znaleźć na stronie WWW UOKiK, klikając w link.

Urząd przypomina, jak wybierać zabawki:

Krok I. Wybierz zabawkę odpowiednią dla wieku twojego dziecka. Pomocne będą informacje na opakowaniu wskazujące, dla której grupy wiekowej jest przeznaczona, np. dla dziecka poniżej 3. roku życia. Przykładowo zabawki przeznaczone dla najmłodszych, takie jak maskotki, gryzaki, klocki, lalki, nie mogą zawierać szklanych lub porcelanowych elementów. Znak CE, który musi znaleźć się na każdej zabawce, jest deklaracją producenta, że produkt spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa.


Krok II. Obejrzyj dokładnie zabawkę, szczególnie pod kątem bezpiecznego używania przez najmłodszych. Niektóre istotne cechy można sprawdzić samodzielnie. Warto upewnić się czy zabawka nie ma ostrych krawędzi, sztywnych lub wystających elementów. Mogą one znajdować się np. w kierownicy roweru, ramie wózka dla lalek. Zabawki, które można złożyć (np. krzesełka, dziecięce deski do prasowania) muszą być wyposażone w blokadę zabezpieczającą. Zwróć uwagę, czy drobne elementy nie odpadają przy lekkim naciśnięciu, ponieważ dziecko może je połknąć lub się nimi udławić.


Krok III. Sprawdź, czy jest dołączona instrukcja montażu lub obsługi w języku polskim. Do niektórych zabawek. np. rowerów, hulajnóg, huśtawek, zabawek funkcjonalnych, powinny być dołączone instrukcje użytkowania, a w przypadku zabawek kupowanych w stanie zdemontowanym również instrukcje montażu.


Krok IV. Jeżeli jednym z elementów zabawki są linki i sznurki zakończone kółkiem lub innym elementem, który może tworzyć zaciągającą się pętlę, sprawdź czy nie są zbyt długie (poniżej 220 mm dla zabawki przeznaczonej dla malucha poniżej 3. roku życia). W przypadku huśtawek linki nie powinny być zbyt cienkie.


Krok V. Przyjęcie zwrotu nieudanego prezentu, który nie ma wad, a jedynie dziecku nie podoba się, zależy tylko od dobrej woli sprzedawcy, przy czym deklaracja przyjęcia zwrotu złożona w momencie zakupu jest dla sprzedawcy wiążąca. Oczywiście, każdą zabawkę można reklamować w ciągu dwóch lat od zakupu, ale nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady lub niezgodności z umową.


Krok VI. Jeśli uważasz, że zabawka, którą bawi się twoje dziecko nie jest bezpieczna, sprawdź czy nie znajduje się ona w rejestrze wyrobów niezgodnych z wymaganiami na stronie UOKiK lub w Europejskim Systemie Szybkiej Wymiany Informacji o Produktach Niebezpiecznych RAPEX - w języku angielskim). Możesz również zgłosić się do Inspekcji Handlowej, której dane znajdziesz na stronie Urzędu, a także zawiadomić UOKiK, korzystając ze specjalnego formularza.


Dodatkowe informacje dla mediów:


Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK

Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej

Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Tel. 22 827 28 92, 55 60 314, 55 60 430

Fax 22 826 11 86

E-mail: malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl


 


 
 

Katowice, 29.04.2014 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Ponawiamy  naszą bezpłatną ofertę szkoleniową z zakresu paw konsumentów.

Szczegóły znajdują się powyżej w zakładce oferta szkoleniowa.

 

Serdecznie zapraszamy 


 


Katowice, 16.04.2014 r.

 

 

 

KOSZYCZEK  WIELKANOCNY

 

Idą święta, a wraz z nimi czas rodzinnych spotkań i odpoczynku od codzienności przy wielkanocnym stole. Jednak zanim do niego zasiądziemy czeka nas wiele przygotowań w tym także przedświąteczne zakupy. Dlatego warto zwrócić uwagę na to co i jak kupujemy.

 

 • Jajko

   

  To podstawowy produkt spożywczy mający szerokie zastosowanie w domowej kuchni jak i w przemyśle. Szczególnego znaczenia i barw nabiera w koszyczku wielkanocnym, stanowiąc symbol nowego życia.

  Skorupki jajek muszą być opatrzone stemplem z tzw. kodem producenta, w którego skład wchodzi: kod systemu chowu kur, gdzie „0” oznacza chów ekologiczny, „1” oznacza wolny wybieg, „2” oznacza hodowlę ściółkową, a „3” oznacza hodowlę w klatkach, oznaczenie państwa członkowskiego, z którego pochodzi jajo np.  PL – Polska,oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny.

  Na opakowaniach jaj powinny znaleźć się dane dotyczące nazwy oraz adresu przedsiębiorstwa pakującego jajka, metody chowy kur, numer zakładu pakowania, liczbę zapakowanych jajek, ich klasę wagową (są cztery kategorie wagowe jaj: XL, L, M, S ), klasę jakości. Nie powinno zabraknąć daty ważności, która nie może przekroczyć 28 dni, a także zalecenia właściwego przechowywania produktu.

  Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż szata graficzna opakowania sugerująca ekologiczną metodę produkcji nie zawsze odpowiada  temu co wykazuje stempel na skorupce jajka. Pod koniec  ubiegłego roku podczas kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową w Katowicach stwierdzono wiele nieprawidłowości dotyczących oznakowania, niewłaściwej klasy wagowej jaj czy nieodpowiednich warunków przechowywania.

   

   

 • Znakowanie środków spożywczych

   

  Każdy produkt spożywczy, który kupujemy powinien być odpowiednio oznakowany. Na jego opakowaniu nie może zabraknąć m.in.: nazwy środka spożywczego, wykazu składników w nim występujących, daty ważności, informacji o warunkach przechowywania, w niektórych przypadkach informacji o sposobie przygotowania, danych identyfikujących producenta, zawartości netto lub liczby sztuk, oraz numeru partii produkcyjnej.

  Na opakowaniach produktów pochodzenia zwierzęcego powinien być umieszczony ponadto weterynaryjny numer identyfikacyjny, który jest dla nas informacją o tym iż produkcja odbywa się legalnie i pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.

   

  Przy środkach spożywczych, które kupujemy „na wagę” powinny być umieszczone informacje  o  ich nazwie oraz składzie.

   

  Jak rozpoznać prawdziwe masło? Masło to nazwa zastrzeżona  wyłącznie dla tłuszczu mlecznego, dlatego wszelkie mieszanki masła i oleju roślinnego powinny być jednoznacznie określone .„Masło” to produkt zawierający 80-90% tłuszczu mlecznego natomiast produktyo niższej zawartości tego tłuszczu muszą posiadać nazwy adekwatne np. „masło półtłuszczowe”, które zawiera 39-41% tłuszczu mlecznego.

   

 • Promocje

   

  Szczególną uwagę zwróćmy na świąteczne promocje. Żywność oferowana w promocyjnej cenie przeważnie posiada krótki termin ważności, dlatego warto go sprawdzić i nie kupować na zapas. Produkty przeterminowane w ogóle nie mogą znajdować się na sklepowych półkach.

   

 • Ceny

   

  Sprawdzajmy ceny, każdy towar powinien być nią oznaczony. Cena podana na wywieszce przy towarze lub bezpośrednio na opakowaniu musi zgadzać się z ceną zakodowaną w   kasie.

  Jeśli mamy wątpliwości zgłaszajmy to np. w punkcie obsługi klienta. Obowiązuje cena  podana do wiadomości konsumenta, a nie ta którą zarejestrowała kasa.

   

 • Reklamacja

   

  Na koniec rzecz o reklamacji.

  Artykuły żywnościowe reklamujemy u sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności z umową jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zakupu  lub w ciągu 3 dni od dnia otwarcia opakowania. Reklamacja będzie bezskuteczna jeśli dokonamy jej po upływie daty ważności danego towaru. Pamiętajmy o paragonie. Może się okazać niezbędny przy składaniu reklamacji.


   


Katowice, 04.04.2014 r. 

 

Garnki, kołdry, pościele, fotele   -   jak odstąpić od umowy?

 

Szanowni Państwo,

Problem nieuczciwych  praktyk rynkowych narasta. Do Inspekcji Handlowej w Katowicach zgłasza się coraz więcej osób, które pod wpływem psychomanipulacji  stosowanych na pokazach przez sprytnych  prezenterów zakupiły za grube pieniądze,  a czasem na kredyt garnki czwartej generacji, cudowne fotele czy lecznicze kołdry. „Tylko dzisiaj”, „promocja”, „z okazji  jubileuszu firmy”, „dotacje z Unii Europejskiej”, to chwytliwe hasła, mające przekonać potencjalnych nabywców o   wyjątkowej okazji cenowej oferowanych produktów. Tymczasem ich jakość nie jest warta takiej ceny, a efektów cudownych właściwości jak nie było tak nie ma. Pozostaje bubel , kredyt do spłacenia i ogromny niesmak, że daliśmy się oszukać.

W związku z powyższym w tut. Inspektoracie powstał zespół Inspektorów zajmujący się szczególną pomocą osobom, które padły ofiarą nieuczciwych prezenterów, a zwłaszcza osobom starszym.

Jeśli umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorcy, np. na pokazie zorganizowanym w restauracji, pensjonacie, szkole czy innym miejscu  nie będącym lokalem przedsiębiorcy, wówczas konsument ma prawo bez podawania przyczyny odstąpić od takiej umowy w ciągu dziesięciu dni od dnia jej zawarcia. Wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wówczas umowa uważana jest za niezawartą, a strony mają 14 dni na dokonanie zwrotu świadczeń (towaru oraz pieniędzy ).

Na stronie internetowej naszego Inspektoratu www.ih.katowice.pl  w zakładce aktualności na podstronie wzory - formularze  znajdą Państwo wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


                   

Katowice, 25.03.2014 r.

 

Kontrole mięsa

 

W związku z informacją konsumenta, Inspekcja Handlowa w Katowicach przeprowadziła kontrole jakości mięsa oferowanego na targowiskach w Będzinie i Dąbrowie Górniczej.

Kontrolą objęto  5 placówek.

We wszystkich palcówkach stwierdzono nieprawidłowe oznakowanie oferowanego mięsa luzem polegające  na:

- braku nazwy towaru,
- braku pełnej nazwy towaru (  podano tylko: „na rolady”, „rosół”, „pieczeń” ),
- braku nazwy, albo imienia i nazwiska producenta,
- całkowitym braku cen

Ponadto w dwóch placówkach stwierdzono  zafałszowanie mięsa polegające na  oferowaniu mięsa wieprzowego jako mięsa wołowego.

W wyniku kontroli za brak cen nałożono  4 mandaty karne o łącznej wysokości  450 zł .
Natomiast w związku z niewłaściwą jakością oferowanego mięsa wszczęto postępowania administracyjne w przedmiocie wymierzenia kontrolowanym przedsiębiorcom kar pieniężnych.


 

 

Katowice, 20.03.2014 r.
 

15 MARCA ŚWIATOWY DZIEŃ KONSUMENTA – Nie kupuj kota w worku!


Jak co roku z okazji Światowego Dnia Konsumenta Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach zorganizował znaną akcję informacyjną dla mieszkańców województwa śląskiego pod nazwą:  „Nie kupuj kota w worku!”


W dniach 13-14 marca 2014 r. inspektorzy przebrani w stroje  „kota w worku” pojawili się na głównych ulicach Katowic, Sosnowca, Chorzowa, Bytomia, Gliwic, Zabrza, Częstochowy, Bielska – Białej , a także Żywca i Lublińca  rozdając przechodniom ulotki informujące o podstawowych  prawach konsumentów oraz o tym, gdzie szukać pomocy w przypadku sporu ze sprzedawcą.

Natomiast 17 marca  gościliśmy w szkole podstawowej I Zespołu Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego w Katowicach, gdzie przedstawiciel naszego Inspektoratu spotkał się z uczniami dwóch klas pierwszych na pogadance pt: „ ABC Małego Konsumenta”.

Kim jest konsument? Co to jest paragon i do czego służy? Na czym polega reklamacja? Gdzie szukać pomocy w sprawach sporów ze sprzedawcą? Na te oraz  inne  pytania, próbowały odpowiedzieć dzieci uczestniczące w spotkaniu. Mali konsumenci chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, a ich wiedza oraz spostrzeżenia mogłyby zawstydzić nie jednego dorosłego.

Spotkanie uatrakcyjniły „inspekcyjne kotki”, które częstowały dzieci cukierkami oraz rozdawały im ulotki z adresem naszego Inspektoratu do przekazania rodzicom. Ponadto każdy mały uczestnik pogadanki otrzymał zestaw kolorowanek tematycznych do pokolorowania.

Edukacja uczniów szkoły podstawowej, to nowe wyzwanie, które z powodzeniem podjął Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach. Pierwsze próby jego realizacji zostały zarejestrowane przez dziennikarzy Dziennika Zachodniego oraz Radia Katowice.

Prowadzona od 2008 r. akcja „Nie kupuj kota w worku!” wciąż cieszy się dużą sympatią i zainteresowaniem mieszkańców Śląska, a także lokalnych i ogólnopolskich mediów.  

15 marca

 ŚWIATOWY DZIEŃ KONSUMENTA

 

Prawo  do informacji,
  do wyboru,  do bezpieczeństwa,  do reprezentacji,

to podstawowe prawa Konsumentów.

 

Jak co roku Inspekcja Handlowa w Katowicach organizuje akcję informacyjną dla mieszkańców województwa śląskiego pod nazwą

„ Nie kupuj kota w worku !”

 

W dniach 13-14 marca 2014 r. inspektorzy w strojach „kota w worku” pojawią się na głównych ulicach miast i będą rozdawać ulotki.


 

Natomiast 17 marca będziemy gościć w szkole podstawowej I Zespołu Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego w Katowicach, gdzie przedstawiciel tut. Inspektoratu spotka się z uczniami klas pierwszych na pogadance pt: „ ABC Małego Konsumenta”.W Polsce, Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest oficjalnie od 2000 r.

Do obchodów włączają się instytucje chroniące prawa konsumentów tj: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Handlowa i wiele organizacji pozarządowych.

 

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu.

Szczegółowy plan akcji znajduje się w załączniku poniżej.

 

 

 

Katarzyna Kielar

rzecznik prasowy

 

Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej w Katowicach
Brata Alberta 4, 40-951 Katowice

Tel. 512 354 024 oraz (32) 356 81 21

      

PLAN AKCJI ORAZ WZÓR ULOTKI - pobierz plik (458.5 KB)

- pobierz plik (634.3 KB)Katowice, 02.01.2014 r

 

Promocje, wyprzedaże, zakupy...
 
„Wietrzenie magazynów” trwa, a szał zakupów też. „Promocja” i „wyprzedaż” to swoisty „magnez” na konsumentów. Promocyjne ceny kuszą, ale uwaga! Niektóre sklepy sztucznie podnoszą ceny towarów przed promocją, by następnie je obniżyć na te z przed promocji. Możemy się także spotkać z dołączanymi do produktów „gratisami”, za które w rzeczywistości… płacimy, gdyż po przeliczeniu okazuje się, że zakup tych samych rzeczy osobno jest tańszy. Dlatego warto zachować czujność, by później nie żałować. 

 

W tym miejscu przypomnijmy jakie prawa i obowiązki ma konsument.

 

Podstawowym prawem jest prawo do reklamacji.

 

Reklamować możemy każdy nabyty przez nas towar, który jest niezgodny z umową tzn. jest wadliwy lub nie posiada właściwości i cech określonych w umowie.

W tym celu, o niezgodności towaru z umową powinniśmy powiadomić sprzedawcę, który przez 2 lata odpowiada za wydany nam produkt. Jednak musimy to zrobić przed upływem 2 miesięcy od dnia kiedy stwierdziliśmy niezgodność towaru z umową, w przeciwnym razie utracimy nasze uprawnienia, a sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności.

Wadliwy towar dostarczamy do sklepu wraz z dowodem zakupu np. paragonem, który jest podstawą każdej reklamacji. Zgłaszając roszczenie reklamacyjne należy pamiętać o pewnych zasadach.

W pierwszej kolejności  możemy żądać  nieodpłatnej naprawy albo wymiany towaru na nowy. Kiedy to okaże się niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów dopiero wówczas możemy żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

Sprzedawca powinien w terminie 14 dni od dnia otrzymania ustosunkować się do naszych żądań. Jeśli tego nie zrobi mamy prawo uważać, że nasze roszczenia uznał za uzasadnione.

 

Kiedy dokonamy zakupu poza lokalem przedsiębiorstwa np.: przez Internet, telesprzedaż czy korzystając z handlu obnośnego, wtedy mamy prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od zawarcia umowy.

 

 

Może pojawić się pytanie: czy  reklamacja okazyjnie zakupionego towaru jest zasadna?

 

Obniżenie ceny z tytułu wyprzedaży czy promocji dotyczy towarów pełnowartościowych, bez wad, wobec tego towar zakupiony w promocyjnej cenie  mamy prawo reklamować jeśli okaże się on niezgodny z umową. Zupełnie inaczej będzie, gdy powodem obniżenia ceny jakiegoś towaru jest jego wada.

Sprzedawca ma obowiązek obniżyć cenę w przypadku, gdy towar nie posiada wymaganych cech jakościowych lub jest wadliwy. Ma także obowiązek uwidocznić przyczynę obniżki ceny lub poinformować konsumenta o tej przyczynie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu oferowania towaru. Z tego wynika, że świadomie zakupiony przez nas wadliwy towar  nie podlega reklamacji z powodu wady przez którą obniżono jego cenę. Natomiast inne niezgodności tego towaru z umową mamy prawo zgłaszać sprzedawcy, który przez dwa lata jest odpowiedzialny za sprzedany nam towar.

 

Na koniec przypomnijmy, że nabyty przez nas towar nie podlega zwrotowi ze względu na nasze „ kaprysy”. Przyjęcie zwrotu to tylko dobra wola sprzedawcy, a nie jego obowiązek.

 

 


 
Katowice, 19.12.2013 r.  

 

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż obsługa petentów w dniach:

24.12.2013r. (wtorek) będzie się odbywała do godziny 13:00

31.12.2013r. (wtorek) będzie się odbywała do godziny 14:30


 

 


Katowice, 13.12 2013 r. 
 
NIE KUPUJ KOTA W WORKU !
 
Szanowni Państwo,
 
Jak co roku w okresie przedświątecznym Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
organizuje akcję "Nie kupuj kota w worku!"

w dniach 16-19.12.2013 r. Nasi inspektorzy przebrani za koty w worku będą wręczać przechodniom ulotki
i zachęcać ich do przemyślanych zakupów.

Podobnie jak w latach ubiegłych będziemy także wspierać działania Klubu GAJA
dołączając do naszych ulotek materiały zachęcające do niekupowania żywych karpi.


Poniżej można pobrać plan naszej akcji oraz wzór ulotki

- pobierz plik (272.5 KB)

- pobierz plik (161.5 KB)Katowice. 04.12.2013 r. 

 

 

E-ZAKUPY – ZAMAWIASZ? PAMIĘTAJ

 

58 postępowań dotyczących sprzedaży przez internet prowadzi obecnie UOKiK. Jak nie dać się oskubać w sieci? Rusza kampania Urzędu wyjaśniająca zasady takich transakcji. Wszystkie informacje dla konsumentów oraz przedsiębiorców dostępne są na stronie www.ezakupy.uokik.gov.pl

 

[Warszawa, 25 listopada 2013 r.] Zakupy w Internecie rządzą się swoimi prawami. Jak wynika z najnowszych badań* UOKiK, konsumenci znają je w niewystarczającym stopniu. Niewielu internautów zdaje sobie sprawę, że ich prawa zależą od tego, czy kupują od konsumenta, przedsiębiorcy, na aukcji lub licytacji. Przykładowo: 55 proc. badanych nieprawidłowo stwierdziło, że może odstąpić od umowy zawartej przez Internet z innym konsumentem. 82 proc. ankietowanych przyznaje, że przed złożeniem zamówienia czyta regulamin oraz informacje na stronie sprzedawcy.

 

Kampania UOKiK

 

Wyjaśnienia najczęstszych problemów związanych z zakupami w sieci znajdują się na specjalnej stronie uruchomionej przez Urząd www.ezakupy.uokik.gov.pl. W nowym serwisie znaleźć można liczne przykłady klauzul niedozwolonych, wzory przydatnych pism oraz wskazówki gdzie i jak można uzyskać pomoc w przypadku zawarcia transakcji z nieuczciwym e przedsiębiorcą.

 

Wątpliwości UOKiK

 

Obecnie Prezes Urzędu prowadzi 58 postępowań dotyczących sprzedaży przez Internet. Od początku roku wydała już 29 decyzji. Z praktyki UOKiK wynika, że najczęściej Internetowi sprzedawcy nie respektują prawa do zwrotu towaru w ciągu 10 dni, wymagają, aby zwracany towar nie był rozpakowany, nie oddają konsumentowi kosztów wysyłki zamówionej rzeczy w sytuacji odstąpienia od umowy. Wątpliwości dotyczą także braku wielu informacji na stronach internetowych sklepów. Przykładowo: nie informuje się konsumenta o tym, że ma prawo odstąpić od umowy, przedsiębiorca w ogóle nie ujawnia swoich danych, nie udostępnia regulaminu. Takie braki powinny zwrócić uwagę konsumenta. 

 

Zakupy grupowe

 

Wiele problemów konsumentom sprawiają zakupy grupowe. W tej chwili Urząd prowadzi 4 postępowania dotyczące portali oferujących takie usługi. Skargi, które wpływają do Urzędu, dotyczą głównie problemów z terminową realizacją kuponu. W praktyce trudno umówić się na satysfakcjonujący dla obu stron termin kursu na prawo jazdy, czy zabieg upiększający. Kupując grupowo, zawieramy dwie umowy: z portalem, który dostarcza kupon, oraz ze sprzedawcą, który go realizuje np. wysyłając towar. Taki podział ma istotne znaczenie przy składaniu reklamacji oraz odstąpieniu od umowy. Oferta jest zamieszczona w serwisie internetowym, który pośredniczy w transakcji. Jeżeli dojdzie do zawarcia umowy, czyli zgłosi się wystarczająca liczba chętnych, konsument otrzymuje od portalu kupon uprawniający do realizacji usługi czy odbioru produktu. Za ich jakość nie odpowiada już portal, ale sprzedawca. Określa on także termin, w jakim należy zrealizować kupon. Samo zainteresowanie konsumenta ofertą sprzedawcy i złożenie zamówienia nie oznacza, że otrzyma on kupon, ponieważ podstawowym warunkiem finalizacji transakcji jest zgłoszenie się określonej minimalnej ilości osób. Więcej informacji o zasadach zakupów grupowych w poradniku UOKiK.

 

Do akcji przypominającej o prawach osób kupujących w sieci włączyło się 22 partnerów: Allegro.pl, Ceneo.pl, Ceneria.pl, Comperia.pl, e-Commerce Polska - Izba
Gospodarki Elektronicznej, Europejskie Centrum Konsumenckie, Frupi.pl,
GoDealla.pl, Groupon.pl, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB
Polska, Mensis.pl, Nokaut.pl, Notanio.pl, Okazje.eholiday.pl,
porównywarka cena Okazje.info.pl, Opineo.pl, Skapiec.pl, Sklepy24.pl,
SmartBay.pl, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Trusted Shops, Szafa.pl.

 

To pierwsza tego typu akcja informacyjna przygotowana przez Urząd. Prowadzona jest w Internecie.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 106, 55 60 430
Fax 22 826 11 86
E-mail:
malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl

 

* Badanie zostało zrealizowane przez firmę EU-Consult w Gdańsku oraz Instytut Badawczy IPC we Wrocławiu w październiku 2012 roku z zastosowaniem metody zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) oraz wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI). Próba: 700 respondentów w wieku 18+, którzy korzystają z Internetu przynajmniej raz w miesiącu oraz dokonały zakupu dowolnego produktu lub usługi przez Internet w ciągu ostatnich 6 miesięcy. 

 


 

Katowice, 05.11.2013 r. 


 
PORADNIK KIEROWCY


Płyn do spryskiwaczy, opony i paliwo – ich właściwości powinny być dostosowane do pory roku. Na co  zwrócić uwagę, przygotowując auto do sezonu zimowego?

Inspekcja Handlowa skontrolowała w ubiegłym roku 59 partii zimowych płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych oraz 14 partii zimowych koncentratów do spryskiwaczy, kwestionując 14 płynów i jeden koncentrat. Zarzuty kontrolerów dotyczyły głównie oznakowania, m.in. braku napisu o treści:
w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie albo etykietę, braku adresu strony internetowej, na której można sprawdzić wykaz składników produktu, a także braku lub niepełnego adresu przedsiębiorcy wprowadzającego produkt do obrotu. Kwestionowano także brak zamknięć utrudniających otwarcie przez dzieci opakowań płynów, w których zawartość metanolu wynosi co najmniej 3 proc. 
Inspekcja Handlowa, kontroluje czy rzeczywista temperatura zamarzania oferowanych na rynku zimowych płynów do spryskiwaczy jest zgodna z deklaracją producenta. Jeżeli temperatura krystalizacji zimowego płynu jest zbyt wysoka, może to prowadzić do zamarzania na szybie i utraty widoczności podczas jazdy. Do końca  roku  w całym kraju będą przeprowadzane  kontrole jakości i oznakowania m.in. zimowych płynów i koncentratów do spryskiwaczy szyb samochodowych oraz akumulatorów samochodowych.W razie wątpliwości co do jakości lub bezpieczeństwa produktu każdy konsument może powiadomić jeden z inspektoratów Inspekcji Handlowej, które kontrolują sklepy eliminując z rynku produkty niespełniające wymagań.

Opony zimowe

Kupując opony zimowe, warto pamiętać, że od ubiegłego roku obowiązują nowe przepisy zgodnie z którymi opony oferowane konsumentom powinny mieć naklejoną na bieżniku etykietę określającą klasę efektywności paliwowej, hałasu toczenia i przyczepności na mokrej nawierzchni. Dane te dostawca powinien podać także na drukowanej etykiecie w odniesieniu do każdej partii dostarczonych opon, a także we wszystkich materiałach promocyjnych (np. instrukcjach, broszurach, ulotkach, katalogach) i na stronach internetowych.  Dotyczy to opon, zarówno letnich jak i zimowych, które wyprodukowano po 1 lipca 2012 r.

Paliwa

Posiadacze aut z silnikiem diesla powinni pamiętać , że w sezonie zimowym zmieniają się wymagania jakościowe dla oleju napędowego sprzedawanego na stacjach paliw. W niskich temperaturach z oleju napędowego wytrąca się parafina, blokująca m.in. filtr paliwa. Jeżeli w baku diesla znajduje się letnie paliwo problemy mogą się pojawić już przy temperaturze 0°C. Nieodpowiedni olej napędowy może uniemożliwić uruchomienie silnika. Z tego względu w okresach występowania temperatur ujemnych w silnikach diesla stosuje się paliwo, którego temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP) pozwala na jego eksploatację. W okresach przejściowych tj. od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada wartość tego parametru powinna wynosić maksymalnie – 10°C. Natomiast od 16 listopada do końca lutego (okres zimowy) temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP) paliwa do diesli powinna wynosić nie więcej niż -20°C.  Stacje paliw mogą oferować olej napędowy o podwyższonej mrozoodporności, tzw. arktyczny, którego dopuszczalna CFPP wynosi do -32 °C. Poza tym dla oleju arktycznego określony jest limit temperatury mętnienia (po jej przekroczeniu zaczyna się proces wydzielania pierwszych drobnych kryształów parafin), który wynosi maksymalnie -22 °C. Jeżeli paliwo nie spełnia określonych parametrów i np. uszkodziło silnik – mamy prawo złożyć  reklamację u właściciela stacji, okazując dowód zakupu. Gdy nie zgodzi się on z naszym żądaniem, możemy dochodzić swoich praw na drodze sądowej. O stacji oferującej  paliwo złej jakości, można poinformować UOKIK na specjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej www.uokik.gov.pl , a także powiadomić Inspekcję Handlową.Katowice, 16.10.2013 r.
 

DZIEŃ SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ – PRAWA KONSUMENTÓW

 

Dokument tożsamości, potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej oraz formularz odstąpienia od umowy – takie dokumenty przed zawarciem umowy każdy akwizytor czy sprzedający na pokazie musi przedstawić klientowi. Przed Dniem Sprzedaży Bezpośredniej, UOKiK przypomina o prawach kupujących poza lokalem przedsiębiorcy

 

[Warszawa, 16 października 2013 r.] Już jutro – Dzień Sprzedaży Bezpośredniej. 48 proc. konsumentów przyznało, że w tej formie zakupów cenią komfort oraz rzetelną informację – wynika z badań*. 61 proc. badanych uznało, że największa wada sprzedaży bezpośredniej to presja sprzedawcy oraz obawa przed agresywnym namawianiem do zakupu. Mimo to co drugi ankietowany pozytywnie oceniał dokonaną transakcję. Przed zbliżającym się Dniem Sprzedaży Bezpośredniej UOKiK wyjaśnia zasady takich zakupów. Więcej informacji w poradniku Urzędu.

 

Sprzedaż bezpośrednia

 

Sprzedaż bezpośrednia to zakupy poza stałymi punktami sprzedaży detalicznej – np. w domu klienta, na ulicy lub podczas prezentacji organizowanej m.in. w hotelach, sanatoriach, restauracjach, domach kultury, remizach strażackich lub podczas wycieczek turystyczno-religijnych. Zawiera się wtedy umowę poza lokalem przedsiębiorcy. Klient często podejmuje decyzję pod wpływem chwili, nie może porównać towaru z produktami dostępnymi w sklepie, ulega presji sprzedawcy, dlatego jest szczególnie chroniony przez prawo.

 

Sprzedawca

 

Osoba, która sprzedaje produkty poza lokalem przedsiębiorcy, musi przed zawarciem umowy przedstawić konsumentowi: dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokument tożsamości. Dodatkowo, jeżeli sprzedający zawiera umowy w imieniu przedsiębiorcy, ma on obowiązek okazać konsumentowi dokument zezwalający na zawieranie umów. Jeżeli sprzedający tego nie zrobi lub odmówi, to powinno to wzbudzić podejrzenie klienta.

 

Miejsce zakupu ma znaczenie

 

Warto sprawdzić, gdzie faktycznie dokonujemy zakupu -  w lokalu przedsiębiorcy, czy poza nim. Ustalenie tego faktu ma duże znaczenie dla kupującego. Jeśli prezentacja odbywa się  poza lokalem przedsiębiorcy – np. u nas w domu, w wynajętej szkole, na stołówce w sanatorium  - wówczas kupujący zyskuje 10 dni do namysłu i możliwość odstąpienia od zawartej umowy w ciągu tego okresu. Jeśli jednak zawarliśmy umowę w lokalu przedsiębiorcy, czyli stałym miejscu sprzedaży – wówczas mamy mniej praw. Z napływających skarg do UOKiK wynika, że konsumenci często są nie mają świadomości co do różnej ochrony prawnej uzależnionej od miejsca zakupu. Najprościej informację o rzeczywistej siedzibie przedsiębiorcy sprawdzić w podpisywanej umowie, gdzie te dane muszą pojawić się obowiązkowo.

 

Wyjątkowe prawo  

 

Każdy konsument, który korzysta ze sprzedaży bezpośredniej, może zrezygnować z zakupów w ciągu 10 dni od momentu zakupu bez podawania przyczyny. Taka możliwość nie przysługuje wtedy, gdy kupujemy w siedzibie przedsiębiorcy czy sklepie tradycyjnym. Wzór odstąpienia od umowy można pobrać ze strony UOKiK. Sprzedający musi przed zawarciem umowy poinformować konsumenta o tym prawie i wręczyć formularz odstąpienia od umowy. Brak tych informacji wydłuża czas na odstąpienie od umowy do trzech miesięcy. Klient odsyła towar na własny koszt. Odstąpienie od umowy zakupu jest również skuteczne wobec umowy kredytowej, z której finansowany był zakup produktu.

 

Umowa

 

Na żądanie kupującego sprzedawca musi wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy oraz obowiązki i prawa każdej ze stron. Klient musi poświecić czas na dokładną lekturę umowy, powinien zwrócić uwagę na cenę towaru, wysokość rat. Warto przed podpisaniem zabrać kontrakt do domu i poprosić o pomoc w jego analizie rzecznika konsumentów w swoim miejscu zamieszkania lub skonsultować pomysł z kimś bliskim.

 

Pomoc dla konsumentów

 

Jeżeli nie wiemy, jak odstąpić od umowy, nie potrafimy napisać reklamacji, mamy problem w skontaktowaniu się ze sprzedawcą, możemy liczyć na bezpłatną pomoc: rzeczników konsumentów w swoim miejscu zamieszkania, Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod też darmowym numerem: 800 007 707. Skargi można zgłaszać także do Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. (22) 827 28 92, 55 60 314
Fax (22) 826 11 86
E-mail
mcieloch@uokik.gov.pl

 *Badania Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej przeprowadzono od 13 do 20 czerwca 2012 roku metodą standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych. Liczebność próby N=2600


Katowice, 15.10.2013 r.


Polityka antykorupcyjna


Szanowni Państwo,

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach jako jednostka administracji zespolonej realizuje zadania zawarte w Strategii Wojewody Śląskiego na lata 2013 - 2016.

Jednym z głównych zadań jest przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji.

W związku z tym, w ramach dotychczas prowadzonej polityki antykorupcyjnej wprowadzamy całodobowy dyżur telefoniczny pod numerem: 502-564-374.

Na Państwa pytania oraz wątpliwości odpowie dyrektor Inspekcji Handlowej
w Katowicach.

 


Katowice, 09.10.2013 r. 

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym Polubowny Sąd Konsumencki w Katowicach jest nieczynny.
Pozwy oraz inne dokumenty prosimy składać w Wydziale Ochrony Konsumenta ( I piętro ).
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (32) 356 81 16.

Zapraszamy


Katowice, 26.09.2013 r. 

KONSUMENT-KONTROLER


23 tys. kontroli, 18 tys. zawiadomień od konsumentów o niewłaściwej jakości sprzedawanych towarów – to efekty pracy Inspekcji Handlowej w 2012 roku. Sprawdzano m.in. paliwa, sale zabaw, artykuły spożywcze, produkty sprzedawane w strefach kibica
[Warszawa, 23 września 2013 r.]

Na opakowaniu ryb mrożonych nie ma kraju pochodzenia, w parówkach, które kupiłam było tylko 10 proc. mięsa i konserwanty, to masło smakuje jak mix tłuszczowy. W sklepie X w miejscowości Z sprzedaje się przeterminowane produkty – to nie wyciąg z księgi skarg i zażaleń, ale przykłady sygnałów kierowanych do Inspekcji Handlowej.

W ubiegłym roku do Inspekcji Handlowej (IH) wpłynęło ponad 18 tys. zawiadomień o niewłaściwej jakości sprzedawanych towarów.

Takie informacje były podstawą do przeprowadzenia ponad 3,3 tys. kontroli spośród przeprowadzonych łącznie 23 tys. Konsumenci coraz częściej reagują na nieprawidłowości. Przykładowo, jeden z nich zawiadomił katowicką IH o tym, że pewien śląski bar prowadzi zeszyt dłużników oraz pamiętnik klientów, na podstawie których sprzedaje alkohol na kredyt. Zeszyt zawierał znane w środowisku lokalnym pseudonimy klientów, wysokość limitu kredytowego na alkohol, informację o tym, że kredyty są przyznawane na odpowiedzialność sprzedającego. Sprawa znalazła swój finał w sądzie. Sprzedaż alkoholu na tzw. zeszyt karana jest grzywną.


Kiedyś smakowało inaczej…

W ocenie jakości towaru konsumenci polegają na własnym podniebieniu, skarżąc się na to, że produkt już nie smakuje jak kiedyś. Najczęściej tego typu obawy są zgłaszane po zakupie wędlin lub przetworów mięsnych. Różnice w smaku odczuwają przede wszystkim starsze osoby. Z pewnością wynika z tego, że prawo nie określa już minimalnych wymagań jakościowych dla przetworów mięsnych. Oznacza to, że konsument chcący porównać tę samą wędlinę pochodzącą od różnych producentów, powinien wiedzieć, że ich skład, mimo tej samej nazwy, może znacznie się różnić. Nie jest to niezgodne z prawem. Warto czytać etykiety, również wędlin sprzedawanych na wagę. Konsumenci na podstawie różnicy w smaku potrafią ocenić, że na niekorzyść zmienił się smak masła, makaronu, czy alkoholu.


MOM – „mięso” oddzielone mechanicznie


Z informacji od konsumentów wynika, że coraz lepiej znają przepisy: poza ceną, zwracają uwagę na datę przydatności do spożycia i skład, który weryfikują z nazwą produktu. Nadal jednak błędnie myślą, że mięso oddzielone mechanicznie, które pojawia się w wykazie składników, jest mięsem – tymczasem w świetle obowiązujących przepisów nim nie jest. Zgodnie z definicją „MOM” to produkt uzyskany w wyniku mechanicznego usunięcia reszty tkanek przylegających do kości, po oddzieleniu od nich mięśni.


Cena cenie nierówna

Problemy sprawiają również ceny. Konsumenci informują Inspekcję Handlową o tym, że w ich osiedlowym sklepie produkty nie są oznakowane ceną, że ceny na półce nie zgadzają się z ceną na rachunku. Klienci zgłaszają także przypadki sprzedaży towarów przeterminowanych. Sygnały od konsumentów są cennym źródłem informacji, dlatego że w wielu przypadkach są podstawą do przeprowadzenia kontroli przez Inspekcję Handlową.


O Inspekcji Handlowej 

W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej. Co roku kontrolują wiele tysięcy wyrobów, sprawdzając ich jakość, a w przypadku artykułów nieżywnościowych - czy są bezpieczne dla konsumentów. Ponadto, udzielają porad konsumentom, prowadzą mediacje. Przy inspektoratach działają także stałe polubowne sądy konsumenckie, w których można szybciej, łatwiej i taniej rozwiązać spór z przedsiębiorcą.

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 314, 55 60 430
Fax 22 826 11 86
E-mail:
malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl


Katowice, 30.08.2013 r. 

WITAJ SZKOŁO!

Wadliwy plecak można reklamować u sprzedawcy. Kapcie, które okazały się za małe raczej trudno będzie oddać do sklepu, bo zwroty to wyłącznie dobra wola sprzedawcy. O czym powinien pamiętać rodzic zapisując dziecko na kurs językowy? UOKiK przypomina na co zwrócić uwagę przed pierwszym dzwonkiem[Warszawa, 30 sierpnia 2013 r.]

W ubiegłym roku rodzice na wyprawkę szkolną wydali średnio 1122 zł ­ wynika z badania CBOS*. Jak zawsze przed rozpoczęciem szkoły, dzieci zostają wyposażone w nowe podręczniki, przybory, ubrania, zabawki, wielu rodziców zdecyduje się ponadto na wykupienie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Urząd podpowiada co zrobić z niewłaściwie dobranym towarem oraz na co zwrócić uwagę wybierając kurs językowy.

Prywatne szkoły i kursy

Wpisowe nie podlega zwrotowi w sytuacji rezygnacji z zajęć; W przypadku niedyspozycji lektora Anglika, szkoła może go zastąpić lektorem Polakiem – to przykłady niedozwolonych klauzul w umowach prywatnych przedszkoli, liceów, szkół językowych. Częstym problemem jest uniemożliwianie odstąpienia od zawartej umowy poprzez zatrzymywanie przez szkoły wpłaconych pieniędzy. Taka praktyka jest sprzeczna z prawem. Szkoła może zatrzymać tylko taką część pieniędzy, która odpowiada kosztom faktycznie poniesionym np. za rezerwację sali, wydruk materiałów.

Nieudane zakupy - zwroty

Warto przemyśleć każdy zakup, ponieważ zwrot złego podręcznika, plecaka i innych rzeczy zależy tylko od dobrej woli sprzedawcy. Coraz częściej jednak sklepy dopuszczają wymianę zakupionych towarów jednak na warunkach przez siebie ustalonych – np. będziemy musieli zatrzymać opakowanie, metki.

Podręczniki używane – reklamacja

Wadliwe towary kupione w komisie czy antykwariacie możemy reklamować. Należy zachować dowód zakupu, np. paragon. W przypadku zakupu rzeczy używanych sprzedawca może skrócić czas na reklamację do roku. Dłuższy termin obowiązuje, gdy kupujemy nowe produkty - wówczas reklamację możemy składać w ciągu 2 lat od momentu zakupu. Z tej możliwości możemy skorzystać także wtedy, gdy kupujemy w promocji.

Place zabaw

Za utrzymanie bezpieczeństwa na placu zabaw odpowiedzialny jest właściciel lub zarządca terenu, np. spółdzielnia mieszkaniowa. Szczegółowo o tym musi informować tablica znajdująca się n placu zabaw. Teren musi być ogrodzony, a urządzenia  odpowiednio przymocowane do podłoża i stabilne. Niektóre zagrożenia mogą sprawdzić samodzielnie rodzice, wypróbowując urządzenie, zwracając uwagę na zardzewiałe, słabo umocowane lub uszkodzone elementy.

Samodzielne zakupy dzieci

Zgodnie z prawem dzieci do 13. roku życia nie mają zdolności do czynności prawnych, czyli w ogóle nie powinny zawierać umów. Jeżeli jednak umowa dotyczy drobnych, bieżących spraw życia codziennego, czyli np. zakupu lizaka, bułki czy zeszytu - to jest ona ważna – pod warunkiem, że w wyniku tej transakcji dziecko nie zostało pokrzywdzone. Osoby pomiędzy 13. a 18. rokiem życia mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Dlatego mogą zawierać umowy w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, czyli kupować czasopisma, przybory szkolne, książki itp. Ograniczenia pojawiają się, gdy nastolatek zamierza nabyć rzecz o wartości powyżej 10 euro np. odtwarzacz MP3, rower czy komputer. Wówczas potrzebna jest zgoda rodziców lub opiekunów, bądź potwierdzenie przez nich umowy.

Pomoc dla konsumentów 

Ważne informacje na temat praw najmłodszych konsumentów dostępne są także na specjalnej stronie stworzonej przez UOKiK dla najmłodszych konsumentów – www.konsumenckieabc.pl. Bezpłatnej pomocy w rozwiązaniu sporu ze sprzedawcą, napisaniu reklamacji udzielają miejscy lub powiatowi rzecznicy konsumentów. Pomoc udzielana jest także pod bezpłatnym numerem telefonu 800 007 707.

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 314, 55 60 430
Fax 22 826 11 86
E-mail:
malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl* http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_141_12.PDF   Katowice, 20.08.2013 r.  

Informacja
z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł,
konfitur, galaretek oraz syropów
  

W przedmiotowym zakresie przeprowadzono kontrole w 5 placówkach na terenie Częstochowy. Kontrolą objęto 30 partii przetworów owocowych łącznej wartości 3461 zł, w tym 29 partii wyprodukowanych metodami konwencjonalnymi wartości 3345 zł, kwestionując w 5 placówkach 18 partii wartości 1896 zł, co stanowi 60 proc. zbadanych partii, w tym 1 partię produktu ekologicznego wartości 116 zł.
W poszczególnych grupach zbadano:

 • 8 partii dżemów wartości 1139 zł, kwestionując 4 partie wartości 433 zł,
 • 6 partii powideł wartości 589 zł, kwestionując 3 partie wartości 232 zł,
 • 10 partii konfitur wartości 1224 zł, kwestionując 7 partii wartości 789 zł, co stanowi 70 proc.,
 • 5 partii innych przetworów, tj. 3 partie marmolady, mus jabłkowy oraz jabłka prażone z brzoskwiniami wartości 393 zł, kwestionując 3 partie wartości 326 zł, co stanowi 60 proc.
 • partię produktu rolnictwa ekologicznego wartości 116 zł, który kwestionowano,

 Nieprawidłowości stwierdzone we wszystkich placówkach dotyczyły:

§  niewłaściwej jakości przetworów owocowych,
§  niewłaściwego oznakowania tych produktów,
§  nieuwidocznienia cen towarów oferowanych do sprzedaży.  

Działania podjęte przez WIIH

W związku z ustaleniami kontroli skierowano:
§  10 wystąpień do Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych,
§  wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej,
§  wystąpienie do organu nadzoru sanitarnego,
§  13 wystąpień do producentów i dystrybutorów,
§  4 wystąpienia do jednostek nadrzędnych,
§  1 wystąpienie do urzędu miar.

Ponadto 3 osoby ukarano mandatami karnymi z art. 137 par. 1 KW oraz art. 136 par. 2 KW na łączną kwotę 400 zł, oraz wszczęto 1 postępowanie administracyjne celem ukarania przedsiębiorcy karą pieniężną z art. 40 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21.12.2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno  spożywczych.  

Podsumowanie

Ogólny wskaźnik wadliwości zbadanych produktów wyniósł 60 proc. Nieprawidłowości dotyczyły głównie oznakowania wyrobów. Badania laboratoryjne wykazały niewłaściwą jakość 22 proc. skontrolowanych produktów, natomiast 57 proc. produktów posiadało nieprawidłowości w oznakowaniu. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono niewłaściwą konsystencję konfitur, z uwagi na ich zżelowanie, co jest charakterystyczne dla dżemu oraz zaniżoną zawartość ekstraktu.Nieprawidłowości w oznakowaniu, mające istotne znaczenie dla konsumenta dotyczyły braku informacji o produkcie w polskiej wersji językowej, podaniu daty ważności produktu w sposób słabo czytelny oraz stosowaniu podwójnych nazw produktów.

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie BIP www.bip.ih.katowice.pl  w zakładce kontrole.Katowice, 31.07.2013 r. 

IV etap Tour de Pologne w Katowicach

Szanowni Państwo,

W związku z IV etapem Tour de Pologne, który odbędzie się dzisiaj w Katowicach uprzejmie informujemy, iż tutejszy Inspektorat pracuje do godziny 13.00.

Od godziny 13.00 - 15.30 petenci będą przyjmowani w sekretariacie, a w sprawach porad konsumenckich zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu (32) 356 81 00Przed Wakacjami – Co warto wiedzieć?

Jak uniknąć korków, wysokich opłat za telefon i cła za pamiątki? Co zrobić gdy przewoźnik zgubi nasz bagaż? Jakie ubezpieczenia warto wykupić? O tych oraz innych ważnych sprawach przy planowaniu letniego wypoczynku przypominają dzisiaj 33 instytucje biorące udział we wspólnej akcji Przed wakacjami – co warto wiedzieć?[Warszawa, 28 czerwca 2013 r.]

Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie UOKiK - wybierając się na zorganizowane wczasy najczęściej obawiamy się upadłości biura podróży, co zadeklarowała ponad jedna trzecia konsumentów (34,3 proc.). Coraz więcej Polaków czyta umowy przed wyborem biura podróży. Niestety tylko co czwarty konsument wie, że prawo do reklamacji nieudanego wyjazdu dotyczy także ofert last i first minute. Ponadto zaledwie co dziesiąty turysta orientuje się ile ma czasu na zgłoszenie zastrzeżeń organizatorowi.

Wyniki ankiet pokazują, że blisko połowa (46,1 proc.) respondentów czyta umowy przed wyborem biura podróży i sprawdza, czy wszystkie zawarte w nich warunki są zgodne z prawem, podczas gdy rok temu była to niespełna jedna trzecia (29 proc.).  

Chociaż większość ankietowanych (50,8 proc.) nadal deklaruje, że umów nie czyta to jednak takich osób jest znacznie mniej niż przed rokiem (57 proc.). Zgodnie z prawem każda umowa o świadczenie usług turystycznych powinna określać m.in. miejsce pobytu, termin rozpoczęcia i zakończenia wycieczki, standard hotelu i posiłków czy rodzaj środka transportu. Niedotrzymanie któregokolwiek z warunków określonych w umowie jest podstawą do złożenia reklamacji i żądania obniżenia ceny usługi.

Więcej osób niż przed rokiem wiedziało, że Rejestr klauzul niedozwolonych to lista warunków, które nie powinny znaleźć się w umowie zawieranej z przedsiębiorcą. Prawidłowej odpowiedzi udzieliła blisko jedna trzecia konsumentów (30,8 proc.) podczas gdy rok wcześniej była to jedna czwarta (25 proc.). Z kontroli UOKiK wynika, że najwięcej nieprawidłowości we wzorcach umownych biur podróży wiąże się właśnie ze stosowaniem postanowień niedozwolonych. Najczęściej kwestionowane jest ograniczanie odpowiedzialności touroperatora w sytuacjach takich jak opóźnienie samolotu czy zmiana hotelu.

Nadal niewielu konsumentów wie ile wynosi termin na złożenie reklamacji wadliwej usługi turystycznej. Zaledwie co dziesiąty badany (9,7 proc.) wiedział, że na reklamację nieudanej wycieczki ma 30 dni od dnia jej zakończenia. Zgubiony bagaż, brak obiecanego widoku na morze, gorszy standard hotelu, a nawet hałas w nocy – to przykłady problemów, które mogą być podstawą do złożenia reklamacji i żądania obniżenia ceny wycieczki. W oszacowaniu odszkodowania pomocna jest tabela frankfurcka. Nieco więcej wiemy na temat możliwości reklamowania usług turystycznych o obniżonej cenie (tzw. last minute i first minute). 24 proc. badanych wie, że wycieczkę kupioną w ofercie specjalnej można reklamować na takich samych zasadach jak w przypadku zapłacenia za usługę pełnej stawki.W tym roku w ramach wspólnej akcji Przed wakacjami – co warto wiedzieć? już po raz czwarty radzimy o czym pamiętać, wybierając się na urlop.

33 instytucje, urzędy i organizacje na swoich stronach internetowych właśnie dziś wspólnie informują m.in. o bezpieczeństwie, prawach i obowiązkach ważnych do zapamiętania przed długim urlopem wypoczynkowym. Bez względu gdzie i jak spędzasz urlop - powinieneś znać swoje prawa. Dzięki wspólnej akcji wszystkich uczestników projektu znajdziesz potrzebne informacje, o których nie można zapomnieć przed wakacjami. Planujesz wakacyjny wypoczynek - poznaj swoje prawa. Informacji szukaj na głównych stronach internetowych uczestników wspólnego projektu: 

W akcji biorą także udział Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław, Szczecin


Katowice, 28.06.2013 r.

PRZED WAKACJAMI – CO WARTO WIEDZIEĆ ?

Wraz z początkiem wakacji i sezonu turystycznego rozpoczyna się swoisty „ sezon na turystę”.  Dlatego warto wiedzieć na co zwracać uwagę. 

ü  Restauracje, lokale gastronomiczne 

W każdym lokalu musi znajdować się aktualny cennik wraz z gramaturą i pojemnością oferowanych potraw i napojów. Klient ma prawo wiedzieć ile i za co płaci. Takie same informacje powinna zawierać karta menu. Jeżeli danie, które nam podano jest nieświeże, lub zimne zamiast gorące mamy prawo złożyć reklamację  żądając jego zamiany lub zwrotu pieniędzy. Warto także dokładnie przeanalizować wystawiony rachunek, by nie płacić za coś czego nie zamawialiśmy.

 ü  Hotel czy hotel ? 

Okazuje się, że nie każdy hotel, to hotel, a ilość gwiazdek to często tylko chwyt reklamowy. Każdy obiekt hotelarski, aby nazywać się hotelem, motelem czy pensjonatem musi spełniać pewne wymogi architektoniczne i wyposażenia. Powyższe potwierdza  decyzja marszałka województwa, - w którym zlokalizowany jest dany obiekt - o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju. Podobna decyzja wydawana jest w sprawie kategoryzacji obiektu czyli przyznawania gwiazdek . Nie jest to tylko formalność, gdyż za każdą  gwiazdkę płacimy więcej, więc dlaczego mamy płacić za standard bezgwiazdkowy tak jak za czterogwiazdkowy? Informację o tym czy wybrany przez nas obiekt jest hotelem i do jakiej kategorii został zaszeregowany można uzyskać na stronach internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki www.turystyka.gov.pl, a także u marszałka konkretnego  województwa.Warto pamiętać, że kategoryzacje hoteli w innych krajach zwłaszcza tych egzotycznych mogą być inne i standard, który tam oznaczono czterema gwiazdkami nie koniecznie odzwierciedla ten który znamy.  

 ü  Biura podróży 

Zanim podpiszemy umowę przeczytajmy ją dokładnie. Umowa powinna określać m.in. organizatora turystyki i numer jego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Ponadto w umowie musi być podane miejsce pobytu lub trasa wycieczki, czas trwania całej imprezy, jej program obejmujący: rodzaj , charakter i kategorię środka transportu, datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu, położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu oraz liczbę i rodzaj posiłków. Nie może zabraknąć ceny wraz z wyszczególnieniem koniecznych należności jeżeli nie są one zawarte w cenie, a także jasno sformułowanych okoliczności podwyższenia ceny. Cena może być podwyższona tylko w przypadku wzrostu: kosztów transportu, kursu walut, opłat urzędowych, podatków lub opłat za usługi lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych i pod warunkiem, że przewidziane jest to w umowie.Uwaga – cena ustalona w umowie nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą wyjazdu. Poza tym umowa powinna określać rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela i co bardzo ważne sposób zgłaszania reklamacji świadczonej usługi wraz z terminem jej zgłaszania.


ü  Wycieczka, obiad i …prezentacja produktów

Firm organizujących jednodniowe wycieczki w promocyjnych cenach, z bezpłatnym obiadem i obowiązkową kilkugodzinną prezentacją produktów jest coraz więcej. Niestety coraz więcej jest także klientów, którzy padają ofiarą nieuczciwych przedsiębiorców. Sygnały o nieuczciwych praktykach niektórych firm zajmujących się taką działalnością docierają także do Inspekcji Handlowej. Produkty oferowane na takich prezentacjach nie zawsze posiadają „cudowne właściwości”, o których zapewniają prezenterzy a ich ceny kilkakrotnie przewyższają ceny podobnych produktów na rynku. Dlatego zanim zdecydujemy się na zakup „cudownych” garnków, foteli, materacy czy innych produktów zastanówmy się czy, to dobry interes. Jeśli już podpiszemy umowę z akwizytorem i nabędziemy dany towar mamy prawo odstąpić od tej umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia. Podobnie wygląda sprawa z kredytem konsumenckim, który zaciągniemy na zakup tego towaru. Od umowy kredytu konsumenckiego możemy odstąpić w ciągu 14 dni. 

ü  Żywność

Latem, kiedy żywność jest narażona na szybsze zepsucie pamiętajmy o podstawowych zasadach przy zakupie artykułów spożywczych. Przede wszystkim sprawdzajmy daty ważności i zwracajmy szczególną uwagę na warunki przechowywania towarów w sklepach czy są zgodne z tymi, które producent zalecił na opakowaniu. Uważajmy także na różnego rodzaju promocje. Bardzo często artykuły spożywcze w promocyjnych cenach mają krótkie daty ważności. Towary przeterminowane pod żadnym pozorem nie mogą znajdować się w ofercie handlowej.Katowice, 13.06.2013 r.  

OPALAJ SIĘ BEZPIECZNIE – KONTROLA INSPEKCJI HANDLOWEJ

Turbo solarium, mocne lampy – takimi hasłami solaria zachęcają do opalania. Czy jest możliwa szybka i bezpieczna opalenizna? Inspekcja Handlowa zakwestionowała 35 proc. skontrolowanych urządzeń opalających ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu promieniowania lamp[Warszawa, 12 czerwca 2013 r.]

W I kwartale 2013 roku Inspekcja Handlowa sprawdziła 103 urządzenia opalające w 66 salonach opalania, zakładach kosmetycznych, fryzjerskich, gabinetach masażu.

Najwięcej nieprawidłowości – 39 urządzeń (38 proc. skontrolowanych) - dotyczyło braku obowiązkowego ostrzeżenia przed negatywnymi dla zdrowia skutkami. Zgodnie z normą europejską, w każdym solarium powinny znaleźć się informacje: „Promieniowanie UV może powodować uszkodzenia oczu i skóry, takie jak starzenie się skóry i w konsekwencji rak skóry. Czytaj uważnie instrukcje. Noś gogle ochronne. Niektóre leki i kosmetyki mogą zwiększać wrażliwość na opalanie.”

W 36 urządzeniach (35 proc. skontrolowanych) stwierdzono przekroczony poziom promieniowania UV –nawet do 3,5 krotnego przekroczenia parametru normy, który wynosi 0,3 W/m2.

W porównaniu z 2011 rokiem poprawiło się bezpieczeństwo opalających się – podczas poprzedniej kontroli z powodu przekroczenia promieniowania UV zakwestionowano 75 proc. zbadanych łóżek. Wykryty wówczas największy poziom promieniowania aż pięciokrotnie przewyższał dopuszczalną normę.Zgodnie z prawem, w przypadku stwierdzenia przekroczenia poziomu promieniowania UV w urządzeniach opalających, inspektorzy IH najpierw umożliwiają kontrolowanym podjęcie działań naprawczych, np. dostosowanie łóżka opalającego do wymagań normy poprzez wymianę lamp. Jednocześnie w toku kontroli informują o obowiązujących przepisach prawnych oraz konieczności ich przestrzegania. Jeżeli właściciele salonów opalania dobrowolnie nie usuną naruszeń, inspektorzy IH mogą wydać decyzje zarządzające wstrzymanie świadczenia usług przy wykorzystaniu danego łóżka solaryjnego do czasu usunięcia zagrożenia dla bezpieczeństwa konsumentów.

W 2013 roku wszyscy skontrolowani dobrowolnie wyeliminowali nieprawidłowości. Korzystając z solarium pamiętaj, że:

·         nie należy korzystać z solarium częściej niż raz na 48 godzin;

·         długość opalania zależy od typu skóry oraz częstotliwości kontaktów ze słońcem. Istnieje sześć fototypów skóry. Szczególnie na oparzenia narażone są osoby z pierwszych grup – o jasnej karnacji z występującymi często piegami, niebieskimi, zielonymi oczami o włosach koloru blond. Te osoby powinny szczególnie uważać podczas opalania;

·         hasła reklamowe w stylu turbo solarium powinny wzmagać w nas czujność, ponieważ często oznacza to większą moc promieniowania, co może być przyczyną poparzeń;

·         należy zadbać, by przed opalaniem skóra była czysta, bez makijażu czy kosmetyków, kremów i perfum, ponieważ mogą one zwiększyć wrażliwość skóry na światło. Wskazane jest stosowanie kremów chroniących i pielęgnujących skórę, specjalnie przeznaczonych do opalania w solarium. Warto również pamiętać o ochronie oczu;

·         przed skorzystaniem należy sprawdzić, czy urządzenie opalające zostało zdezynfekowane.

Pomoc dla konsumentów

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące oznakowania, jakości i bezpieczeństwa produktów można zgłaszać w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Ponadto bezpłatną pomoc w dochodzeniu swoich praw uzyskamy od powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów lub pod bezpłatnym numerem infolinii 800 007 707.

Dodatkowe informacje dla mediów:
 
Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 314, 55 60 430
Fax 22 826 11 86
E-mail:
malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl

 

 Katowice, 07.06.2013 r.

 

Informacja
z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania
mrożonych produktów rybołówstwa

 

W I kwartale 2013 roku, przeprowadzono w powyższym zakresie 14 kontroli w 5 hurtowniach, 6 sklepach sieci handlowych, 3 pozostałych sklepach.

 W toku kontroli nieprawidłowości stwierdzono w 12 placówkach skontrolowanych (co stanowi 86 proc.), dotyczyły one niewłaściwej jakości lub nieprawidłowego oznakowania mrożonych produktów rybołówstwa.

Ogółem kontrolą objęto 71 partii mrożonych produktów rybołówstwa wartości 95106 zł, z których zakwestionowano 36 partii wartości 65516 zł, co stanowi 51 proc. ilości skontrolowanych partii.

W związku z ustaleniami z kontroli skierowano:

16 wystąpień do Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych,
2 wystąpienia do organu nadzoru sanitarnego.

Ponadto 4 osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości stanowiące wykroczenie z art. 136 par. 2 KW ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 1100 zł. Ponadto 7 przedsiębiorcom wymierzono kary pieniężne w drodze decyzji administracyjnej w wysokości łącznej 17926,40 zł na zasadzie art. 40 a ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 21.12.2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

Podsumowanie

Jakość handlowa mrożonych produktów rybołówstwa jest niezadawalająca o czym świadczy wysoki ogólny wskaźnik wadliwości, który wyniósł 51 proc.

Niewłaściwą jakość posiadało 47 proc., natomiast nieprawidłowe oznakowanie 39 proc. badanych wyrobów.

Porównując wyniki obecnie przeprowadzonych kontroli z wynikami uzyskanymi w roku 2012 można je odnieść jedynie do mrożonych ryb w glazurze (które wtedy były badane).  Z powyższego wynika, że ogólny wskaźnik wadliwości w stosunku do ustaleń dokonanych w ubiegłym roku zwiększył się prawie o 100 proc., bowiem w toku bieżących kontroli zakwestionowano ogółem 60 proc. badanych partii mrożonych ryb w glazurze, podczas gdy w II kwartale 2012 roku było to 31 proc.

Na powyższe niewątpliwy wpływ miał fakt, stwierdzenia w bieżącym roku:

46 proc. ryb mrożonych w glazurze o niewłaściwej jakości, podczas gdy w toku poprzedniej kontroli nie kwestionowano żadnej partii badanej w tym zakresie,
44 proc. ryb mrożonych w glazurze nieprawidłowo oznakowanych, podczas gdy w 2012 roku takich towarów było 31 proc.

 Szczegółowe informacje znajdują się w BIP www.bip.ih.katowice.pl w zakładce „kontrole”.

 

 Katowice, 14 maja 2013 r. 

III ETAP wyłączenia sygnału analogowego w województwie śląskim

 

20 maja 2013 r.  nastąpi III ostatni etap wyłączenia sygnału analogowego w naszym województwie, którym zostaną objęte Katowice, Gliwice, Bytom, Zabrze, Chorzów, Mysłowice, Sosnowiec, Rybnik, Tychy, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Dąbrowa Górnicza, Ruda Śląska, Jaworzno oraz powiaty: będziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, zawierciański i bieruńsko – lędziński.

W związku z powyższym w dniach 17-18 maja 2013 r. Inspekcja Handlowa w Katowicach przeprowadzi na wybranych terenach akcje informacyjną.

Inspektorzy przebrani w stroje „kotów w worku” pojawią się na ulicach miast i będą rozdawać przechodniom  ulotki dotyczące cyfryzacji telewizji naziemnej i praw konsumenta. Będą także informować o tym gdzie szukać skutecznej pomocy w przypadku sporów konsumenckich z przedsiębiorcami. Inspekcyjne koty pojawią się także w miasteczku cyfrowym w Świętochłowicach.

 

Katowice, 02.05.2013 r. 

Polubowne rozwiązywanie sporów

 

Sprzedawca niesłusznie odrzucił twoją reklamację? Nie masz czasu, ochoty, ani pieniędzy na długotrwałe dochodzenie swoich roszczeń przed sądem? Rozwiązaniem jest skorzystanie z mediacji lub skierowanie sprawy do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej. W 2012 r. z tych  możliwości skorzystało blisko 15 tys. konsumentów, a łączna wartość sporów wyniosła prawie 3 mln zł.

 

[Warszawa, 2 maja 2013 r.] Konsument, który wykrył wadę w zakupionym produkcie lub usługę wykonano niezgodnie ze zleceniem ma możliwość złożenia reklamacji. Jeżeli przedsiębiorca nie chce jej uznać, może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Rozwiązaniem jest również skorzystanie z polubownych metod rozwiązywania sporu – prowadzonych przez Inspekcję Handlową mediacji lub sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektoracie IH. Ich zaletą są przede wszystkim uproszczone procedury, krótkie terminy i niskie opłaty lub ich całkowity brak.

 

Stały Polubowny Sąd Konsumencki

 

Stały Polubownym Sąd Konsumencki (SPSK) rozpatruje spory pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem, w związku ze sprzedażą oraz świadczeniem usług, których wartość nie przekracza 10 tys. zł. Tylko sąd w Warszawie nie ma ograniczonej wartości przedmiotu sporu. Sprawę do SPSK może wnieść konsument, przedsiębiorca, organizacja konsumencka oraz miejski lub powiatowy rzecznik konsumentów. Sąd zajmuje się sprawą pod warunkiem, że zgodzą się na to konsument i przedsiębiorca. Rozprawę prowadzą arbitrzy, których zadaniem jest skłonienie stron do zawarcia porozumienia. W jej trakcie głos mogą zabrać obie strony, prezentowane są dowody, a w razie potrzeby także opinie biegłych. Wynikiem jest ugoda lub wyrok, które mają moc wyroku sądu powszechnego i ugody zawieranej przed sądem powszechnym. Strona niezadowolona z wyroku może złożyć skargę do sądu powszechnego o jego uchylenie. Postępowanie przed sądem polubownym jest bezpłatne, z wyjątkiem ponoszenia kosztów ewentualnej opinii rzeczoznawcy lub biegłego.

Obecnie przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej istnieje 16 stałych polubownych sądów konsumenckich oraz 15 ośrodków zamiejscowych na terenie całego kraju. Co roku rozpatrują one tysiące spraw.  W 2012 r. wpłynęło 2660 wniosków, a łączna wartość sporów wyniosła blisko 2,8 mln zł. Główne problemy dotyczyły sprzedaży obuwia (ponad 1500 wniosków). Sprawy najczęściej kończyły się ugodą. Na etapie postępowania wstępnego takie rozstrzygnięcie miało miejsce 819 razy, natomiast przed sądem 126 razy. Wyroki sądu częściej kończyły się na korzyść konsumentów. W 937 przypadkach przedsiębiorcy nie zgodzili się na polubowne załatwienie sprawy.

 

Mediacja

Polubowne załatwienie sprawy możliwe jest również dzięki procedurze mediacji, która może zostać przeprowadzona przez Inspekcję Handlową. Wszczynana jest na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego interes słabszego uczestnika rynku. Na taki sposób bezpłatnego załatwienia sporu muszą zgodzić się obie strony. Postępowanie jest bezpłatne, jego uczestnicy w niektórych sytuacjach muszą liczyć się jedynie z koniecznością poniesienia kosztów opinii o jakości produktu lub usługi, sporządzonej na swoje zlecenie.

W toku postępowania mediacyjnego mediator zapoznaje przedsiębiorcę z roszczeniem konsumenta, przedstawia stronom sporu przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje polubownego zakończenia sporu. Na każdym etapie mediacji obie strony mają prawo zrezygnować z tej formy rozwiązania sporu oraz złożyć pozew o rozpatrzenie sprawy przez sąd powszechny lub polubowny.

 

W 2012 r. przeprowadzonych zostało 12 239 postępowań mediacyjnych. Ponad 8 tys. razy kończyły się one wynikiem pozytywnym dla konsumenta. Podobnie jak w przypadku postępowań przed sądem polubownym zdecydowana większość sporów (blisko 8 tysięcy) dotyczyła obuwia.

 

Jednakowe procedury w całej Unii Europejskiej

 

Polubowne rozwiązywanie sporów będzie łatwiejsze i jednakowe dla wszystkich konsumentów w Unii Europejskiej. W ubiegłym tygodniu Rada UE przyjęła bowiem pakiet legislacyjny, w skład którego wchodzą dyrektywa w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) oraz rozporządzenie w sprawie rozwiązywania sporów w sieci (ODR). Jednym z głównych celów nowych regulacji jest ułatwienie konsumentom możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów przy transakcjach transgranicznych, w tym dokonywanych za pośrednictwem Internetu. Przed dokonaniem zakupu konsument będzie wiedzieć czy przedsiębiorca wyraża zgodę na polubowne  rozpatrzenie ewentualnej skargi oraz jaka jednostka będzie rozstrzygać spór – taka informacja będzie musiała się znaleźć w dokumentach handlowych sprzedawcy oraz na jego stronie internetowej. W przypadku zakupów przez Internet stworzona zostanie platforma, za pośrednictwem której rozpatrywane będą spory pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą. Skargę będzie można złożyć drogą elektroniczną za pomocą specjalnego formularza dostępnego we wszystkich językach urzędowych UE. Będzie ona kierowana do wybranej przez obie strony jednostki rozpatrującej spór. Informacje o rozstrzygnięciu również zostanie dostarczona przez Internet.

Nowe przepisy w ciągu dwóch lat mają zostać wprowadzone do polskiego prawa.

 

Gdzie po pomoc?

Sądy polubowne i mediatorzy działający przy Inspekcji Handlowej nie rozpatrują spraw z każdego zakresu. W niektórych specjalistycznych sprawach (bankowych, energetycznych, finansowych) korzysta się z mediacji innych podmiotów, np. Arbitra Bankowego, a także sądów polubownych przy Rzeczniku Ubezpieczonych, Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. We wszystkich tych przypadkach i na każdym etapie sporu z przedsiębiorcą konsument może liczyć na bezpłatną pomoc miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 314, 55 60 430
Fax 22 826 11 86
E-mail:
malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl

 


 

Katowice, 22.04.2013 r.

 

Dzisiaj wyłączenie sygnału analogowego w kolejnej części województwa śląskiego.

W związku z powyższym w dniach 18-20.04.2013 r. Inspekcja Handlowa w Katowicach przeprowadziła akcję informacyjną na terenach objętych wyłączeniem.

 

Więcej informacji w zakładce CYFRYZACJA.


 

Katowice, 15.04.2013 r.

 

II ETAP wyłączenia sygnału analogowego w województwie śląski


22 kwietnia 2013 r. nastąpi II etap wyłączenia sygnału analogowego w naszym województwie, którym zostaną objęte Częstochowa i powiat częstochowski oraz powiaty: kłobucki, lubliniecki, zawierciański, tarnogórski, myszkowski i gliwicki.

 

W związku z powyższym w dniach 18-20 kwietnia 2013 r. Inspekcja Handlowa w Katowicach przeprowadzi na wskazanych terenach akcje informacyjną.


Inspektorzy przebrani w stroje „kotów w worku" pojawią się na ulicach miast i będą rozdawać przechodniom stosowne ulotki dotyczące cyfryzacji telewizji naziemnej i praw konsumenta. Będą także informować o tym gdzie szukać skutecznej pomocy w przypadku sporów konsumenckich z przedsiębiorcami.

 

Poniżej można pobrać plan akcji oraz ulotkę.

 

- pobierz plik (654.5 KB)

- pobierz plik (99 KB)


 

Katowice, 28.03.2013 r. 

WIELKANOCNE JAJA – CZY WIESZ, CO KUPUJESZ?

 

Ponad połowa produktów sprzedawanych luzem jest nieprawidłowo oznakowana - wynika z kontroli Inspekcji Handlowej dotyczącej oznakowania produktów spożywczych przeprowadzonej na zlecenie UOKiK. W ciągu 2012 roku IH zakwestionowała blisko 30 proc. zbadanych towarów [Warszawa, 26 marca 2013] Parówki a’la cielęce - tradycja dobrego smaku, blok żółty kanapkowy, czekolada o smaku adwokat – nie trzeba zabierać na zakupy laboratorium, żeby poznać skład produktu. Zanim włożymy towar do koszyka, przeczytajmy informacje na etykiecie lub poprośmy sprzedawcę o wyjaśnienie, gdy kupujemy na wagę. Z etykiety moglibyśmy się od razu dowiedzieć, że decydując się na wędlinę z napisem tradycja dobrego smaku, kupimy produkt zawierający 57 proc. mięsa, wodę, białko sojowe i konserwanty.

 

W 2012 roku Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK sprawdziła oznakowanie 12 008 partii produktów w 1309 placówkach handlowych. Skontrolowano m.in. mleko, mięso, ryby i ich przetwory, mrożonki, gotowe dania obiadowe, herbaty, kawy, pieczywo. Zastrzeżenia wzbudziło blisko 30 proc. skontrolowanych partii (3474 partii). Zakwestionowano 51,2 proc. partii towarów sprzedawanych luzem spośród 6062 sprawdzonych oraz 6,2 proc. partii produktów oferowanych w opakowaniach spośród skontrolowanych 5964 partii. Najwięcej zastrzeżeń wzbudziło oznakowanie opakowań mięsa, herbat, kawy, mrożonek i oliwy. W grupie towarów sprzedawanych luzem najczęściej kwestionowano: wędliny, jaja, ryby, pieczywo.  

 

Produkty w opakowaniach

 

Zbadano oznakowanie 5964 partii produktów w opakowaniach, zakwestionowano 6,2 proc. partii. Najpoważniejsze nieprawidłowości: użycie nazwy nieadekwatnej do składu (np. golonka z kapustą zawierała w większości kapustę, puree ziemniaczane z mlekiem i masłem zamiast masła - aromat maślany), umieszczanie na opakowaniu nieprawdziwych informacji i ilustracji opisujących produkt, których nie było w składzie (np. nazwa i szata graficzna kiełbasy Cielaczaki sugerowały, że jest z cielęciny, jednak w składzie wymieniono mięso wieprzowe - 30 proc., drobiowe – 28,3 proc. i cielęcinę – 2,3 proc., kawa arabika drobno mielona okazała się mieszanką kawy naturalno-zbożowej).

 

Produkty sprzedawane luzem

 

Zbadano oznakowanie 6062 partii, zakwestionowano 51,2 proc. partii. Zgodnie z prawem, produkty sprzedawane na wagę muszą być oznakowane – cena, nazwą, rodzajem towaru oraz informacjami o składnikach, terminem przydatności do spożycia. Najczęściej kwestionowano brak obowiązkowych informacji o składnikach wędlin sprzedawanych na wagę, jaj, mięsa, pieczywa i ryb. Bardzo często na stoiskach informowano klientów jedynie o nazwie zwyczajowej produktu (np. śląska zamiast kiełbasa śląska, mediolanka zamiast kiełbasa wędzona), nie podając zawartości składników oraz rodzaju produktu. Sprzedawcy niejednokrotnie uważali, że ich klienci znają asortyment danego sklepu, więc nie potrzebują informacji o składzie produktu.

Wątpliwości wzbudzał także sposób ekspozycji: wędlin – w sklepach informowano o sprzedaży prawdziwie naturalnych wiejskich wyrobów, jednak z etykiet wynikało, że do ich produkcji użyto substancji wzmacniających smak i zapach – oraz serów: wyroby seropodobne znajdowały się wśród serów dojrzewających, a konsumentom podano fantazyjne nazwy tych towarów: Złoty dukat, Blok żółty kanapkowy, Świętokrzyski. Zastrzeżenia dotyczyły też jaj: 60 proc. posiadało niezgodne z prawem oznakowanie. Najczęściej w miejscu sprzedaży nie podawano wymaganych informacji o klasie jakości (A czyli jaja świeże), klasa wagowa (S,M,L,XL), metodzie chowu (np. klatkowy, ekologiczny). Tylko w jednym przypadku stwierdzono brak obowiązkowego stempla na skorupie.

Działania IH

Inspektorzy Inspekcji Handlowej wydali 229 decyzji o wymierzeniu kar pieniężnych na kwotę 326,1 tys. zł. Ponad połowa decyzji dotyczyła towarów sprzedawanych bez opakowań. Z obrotu zostały wycofane towary zafałszowane lub nieoznakowane. Nieprawidłowości dotyczące oznakowania produktów oferowanych luzem w większości zostały usunięte w toku kontroli.

Więcej informacji o tym, jak czytać etykiety w poradniku UOKiK.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcja Handlowa przypominają:

 • nieświeżą żywność możesz reklamować: paczkowaną – w terminie 3 dni od chwili otwarcia, sprzedawanej luzem – 3 dni od momentu zakupu. Warto dodać, że towary kupione w promocji, a będące niezgodne z umową również podlegają reklamacji;
 • Sklep nie może jedynie informować o rodzaju wędliny oraz cenie. Nazwa rodzajowa produktu (np. kiełbasa suszona), wykaz składników łącznie z danymi dot. obecności wody, dodanych substancji dozwolonych (np. konserwantów), termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, zawartość netto, nazwa producentato informacje, które powinien znaleźć każdy konsument kupujący wędliny. Muszą być umieszczone w widocznym miejscu – na etykiecie, gdy produkt jest zapakowany, a gdy kupujemy luzem - na wywieszce zawierającej nazwę wędliny i jej skład;
 • artykuł spożywczy przeterminowany, tj.: po terminie przydatności do spożycia bądź dacie minimalnej trwałości nie może być oferowany do sprzedaży, nawet po znacznie obniżonej cenie;
 • niska zawartość tłuszczu, bez dodatku cukrów są określeniami to oświadczenia żywieniowe producenta. Jeśli producent wskazuje, że wytwarzany przez niego produkt jest light z uwagi na niższą zawartość tłuszczu, cukru czy innego składnika, to powinno być go o co najmniej 30 proc. mniej niż w innych wyrobach. Przed zakupem sprawdź wartość odżywczą. Jest to istotne szczególnie dla osób stosujących różnego rodzaju diety, bowiem np. może się okazać, że jogurt smakowy o obniżonej zawartości tłuszczu zawiera duże ilości węglowodanów (cukrów), a majonez light zamiast oleju konserwanty;
 • czytaj dokładnie informacje zamieszczone na etykiecie, zwłaszcza te podane drobnym drukiem. Nie sugeruj się atrakcyjną szatą graficzną opakowania ani wyeksponowaną fantazyjną nazwą;
 • wprowadzającym w błąd jest umieszczenie informacji, że wyrób posiada specjalne właściwości, w przypadku gdy ich nie posiada lub wszystkie inne artykuły tego rodzaju posiadają takie same właściwości, np. bez cholesterolu na oleju;
 • wszelkie zastrzeżenia dotyczące oznakowania, jakości i bezpieczeństwa produktów można zgłaszać w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Ponadto bezpłatną pomoc w dochodzeniu swoich praw uzyskamy od powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK

Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej

Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Tel. 22 827 28 92, 55 60 314

Fax 22 826 11 86

E-mail: malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl

 


 

 

    - pobierz plik (790.8 KB)

- pobierz plik (609.6 KB)

- pobierz plik (5620.8 KB)


 


AKCJA - CYFRYZACJA

14 -16 marca 2013 r.

"Nie kupuj kota w worku !"

Cieszyn, Skoczów Żory, Bielsko - Biała, Wisła i inne miasta na Podbeskidziu odwiedziły "inspekcyjne koty" rozdając przechodniom ulotki dotyczące cyfryzacji telewizji naziemnej na terenie województwa śląskiego.

 Katowice, 12.03.2013 r.

CYFRYZACJA- AKCJA INFORMACYJNA


Szanowni Państwo!

Począwszy od dnia 19 marca 2013 r., sygnał analogowy w naszym województwie będzie stopniowo wyłączany. Pierwsze wyłączenie obejmie południową część naszego województwa.


W związku z powyższym Inspekcja Handlowa w Katowicach w dniach
14 - 16 marca 2013 r. przeprowadzi
na terenach południowych
naszego województwa akcję ulotkowo - informacyjną.

Inspektorzy, tradycyjnie przebrani w stroje kotów w worku, pojawią się na ulicach poszczególnych miast i miasteczek rozdając przechodniom ulotki dotyczące procesu cyfryzacji, a także informujące o prawach konsumentów oraz o tym, gdzie szukać pomocy w przypadku sporów konsumenckich ze sprzedawcą.

Będą także zachęcać do przemyślanych zakupów i niekupowania przysłowiowego kota w worku.

Poniżej można pobrać plan akcji oraz ulotkę.

Serdecznie zapraszamy!


- pobierz plik (72.2 KB)

- pobierz plik (654.5 KB)


Katowice, 08.03.2013 r.

KONSUMENT NA RYNKU GAZUDEBATA UOKiK
 

[Warszawa, 4 marca 2013 r.] Jak zrozumieć rachunek za gaz? Do kogo zwrócić się po pomoc, gdy gazownia odmówi uznania reklamacji? Czy zmiana dostawcy gazu jest opłacalna i zawsze możliwa? Na te oraz wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w trakcie debaty „Konsument na rynku gazu”, organizowanej z okazji Światowego Dnia Konsumenta, 15 marca 2013 r. o godz. 10.00.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził ogólnopolskie badanie działalności przedsiębiorstw gazowych. Analizie zostało poddanych prawie 160 wzorców umów oferowanych konsumentom przez podmioty dostarczające gaz do gospodarstw domowych. Przeprowadzone przez UOKiK badanie wykazało, że zdecydowana większość zbadanych wzorców zawiera nieprawidłowości, które w sposób niekorzystny kształtują prawa konsumentów.


Planowaną debatą chcemy rozpocząć dyskusję na temat możliwości podniesienia świadomości zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów w kwestii praw i obowiązków ciążących na obydwu stronach. Podczas spotkania zaprezentujemy także wyniki kontroli UOKiK oraz badania społecznego pt. „Czy konsument zna swoje prawa?”.


Do udziału w debacie zaprosiliśmy ekspertów specjalizujących się w tematyce sektora gazowego, w tym przedstawicieli organów regulujących ten rynek, organizacji konsumenckich, przedsiębiorców oraz stowarzyszeń ich zrzeszających, a także reprezentantów świata nauki i mediów. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Gazetą Wyborczą. Program debaty dostępny jest tutaj.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu serdecznie zapraszamy do udziału. Zgłoszenia należy przesyłać do 8 marca br., na adres e-mail: marek.cieslak@uokik.gov.pl. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Natomiast tych, którzy nie mogą osobiście przybyć zachęcamy do obejrzenia transmisji on-line na stronie internetowej www.uokik.gov.pl. 


Dodatkowe informacje:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Kamila Acholonu-Boruc
tel. 22 55 60 195
e-mail kamila.boruc@uokik.gov.pl

- pobierz plik (52.7 KB)


Katowice, 01.03.2013 r. 


KONTROLE INSPEKCJI – ZAFAŁSZOWANIA KONINĄ

Dziś rozpoczęły się kontrole żywności powadzone na zlecenie Komisji Europejskiej w związku z potencjalnymi zafałszowaniami wyrobów wołowych mięsem końskim. Koordynatorem bieżących działań wszystkich jednostek zaangażowanych w kontrole jest Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych [Warszawa,1 marca 2013]

W rozpoczętych dziś działaniach udział wezmą kontrolerzy trzech wyspecjalizowanych Inspekcji: Weterynaryjnej, Handlowej oraz Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych.
Polska została zobowiązana przez KE do analizy 150 próbek wyrobów zawierających mięso wołowe. Zgodnie z zaleceniem KE, kontrole obejmą:

·      żywność przeznaczoną dla konsumenta lub zakładów żywienia zbiorowego, wprowadzanej do obrotu lub etykietowanej jako zawierająca wołowinę,
·      mięso końskie przeznaczone dla konsumentów, w celu wykrycia pozostałości fenylobutazonu.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych pobierze 75 próbek u producentów. Tyle samo zbada Inspekcja Handlowa, która na zlecenie UOKiK w ramach swoich kompetencji, rozpoczęła dziś kontrole w placówkach detalicznych. Kontrolerzy sprawdzający potencjalne zafałszowania mogą m.in. pobrać próbki ze sklepów, hurtowni oraz placówek gastronomicznych. Ponadto badania mięsa końskiego w celu wykrycia pozostałości fenylobutazonu przeprowadzi Inspekcja Weterynaryjna.

Kontrole będą trwały miesiąc. Wówczas poznamy wyniki pozwalające na określenie skali występowania ewentualnych zafałszowań wyrobów wołowych surowcem końskim.  Wszystkie zebrane próbki zostaną przebadane laboratoryjne w zakresie identyfikacji surowców mięsnych na podstawie analizy DNA.

Koordynatorem działań informacyjnych oraz rozpoczętych kontroli jest Główny Inspektor  Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych 


Informacje dla mediów:

Stanisław Kowalczyk
Główny Inspektor Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Wspólna 30, 00-930 WarszawaTel. 22 623 29 00, 22 623 29 01
E-mail: sekretariat@ijhars.gov.pl

Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa Tel. 22 827 28 92, 55 60 314
Fax 22 826 11 86
E-mail:
malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl

Poniżej znajduje się link do komunikatu
Głównego Inspektora  Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
KOMUNIKATY DO POBRANIA:

 
 

- pobierz plik (131 KB)

- pobierz plik (28 KB)


Katowice, 21.01.2013 r.

W związku z trwającym procesem cyfryzacji zapraszamy do korzystania z poradnika, który zamieszczamy powyżej w zakładce cyfryzacja  - więcej >>
Katowice, 28.01.2013 r. 

26 listopada 2012 r. ruszyła kampania społeczna „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyka związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych krótkoterminowych pożyczek, tzw. „chwilówek”, oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa.


Akcja społeczna jest współorganizowana przez siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony Konkurencjii Konsumentów.


Wszyscy obywatele powinni zdawać sobie sprawę z zagrożeń płynących z niefrasobliwego zawierania umów pożyczkowych i mieć wiedzę umożliwiającą dokonanie rzetelnej oceny takich ofert.
Zbliżający się okres przedświąteczny to czas szczególnie agresywnej kampanii reklamowej zachęcającej do korzystania z szybkich pożyczek (na dowód, bez zabezpieczeń). Klienci firm oferujących tego typu usługi finansowe są często nieświadomi, że rzeczywiste roczne oprocentowanie „łatwych pieniędzy” może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy procent. Potencjalni pożyczkobiorcy ulegają pokusie zdobycia „szybkiej gotówki” nie zdając sobie sprawy z konsekwencji wynikających z podpisania pozornie prostej umowy pożyczkowej, co w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do utraty dorobku życia.


"Z badań przeprowadzonych na zlecenie UOKiK w tym roku wynika, że 20 proc. konsumentów w ogóle nie czyta umowy pożyczki przed jej podpisaniem. Brak wiedzy o przysługujących prawach i nieznajomość warunków, na jakich będzie spłacane zadłużenie, mogą narazić słabszych uczestników rynku na poważne konsekwencje finansowe. Dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z innymi instytucjami zaangażowanymi w kampanię, zachęca konsumentów do uważnego czytania warunków zawieranych umów oraz sprawdzenia kontrahenta, z którego usług korzystają. Liczymy, że dzięki tym wspólnym działaniom konsumenci będą podejmować świadome i najlepsze dla siebie decyzje w sprawach finansowych" – mówi Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Z bohaterami kampanii może zidentyfikować się prawie każdy. Przykładem jest pani Krystyna, która zastanawiała się nad zaciągnięciem pożyczki na Święta Bożego Narodzenia w wysokości czterech tysięcy złotych. Ostatecznie się na nią nie zdecydowała, ale na stronie internetowej kampanii
www.zanim-podpiszesz.pl  można śledzić, jak każdego dnia zwiększałby się jej dług, a wraz z nim stres i frustracja.

 Za pośrednictwem tej witryny można również zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na rynku finansowym, poznać cztery zasady bezpiecznego zaciągania pożyczek, użyć kalkulatorów finansowych, dowiedzieć się jak niebezpieczne kruczki prawne są stosowane w umowach oraz uzyskać dostęp do kluczowych aktów prawnych.


W ramach kampanii w stacjach telewizyjnych i radiowych będą emitowane spoty informacyjne przetłumaczone na język migowy oraz opatrzone wyraźnymi napisami, dzięki czemu będą one dostępne dla szerokiej publiczności.
Ponadto do milionów Polaków zostaną wysłane broszury informacyjne i edukacyjne zawierające podstawy wiedzy o finansach osobistych. Wszystkie materiały zawierają rekomendacje działań – tzw. cztery zasady bezpieczeństwa, o których należy pamiętać przed wzięciem pożyczki lub zainwestowaniem pieniędzy. Dodatkowo, pod bezpłatnym numerem infolinii Komisji Nadzoru Finansowego (tel. 800 290 479) będzie można uzyskać informacje, które podmioty są objęte nadzorem finansowym.


Akcję wspierają media publiczne i katolickie. Do udziału w kampanii zostały także zaproszone media komercyjne i liczni partnerzy społeczni, m.in. Episkopat, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polskie Koleje Państwowe i Naczelna Izba Aptekarska, którzy wesprą akcję poprzez dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych. Specjalnie dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych (np. podstaw przedsiębiorczości) przygotowane zostaną scenariusze lekcji dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczące problematyki poruszanej w ramach akcji.


Cztery zasady bezpiecznego zaciągania pożyczki to:

 1. Sprawdź wiarygodność firmy.
 2. Policz całkowity koszt pożyczki.
 3. Dokładnie przeczytaj umowę.
 4. Nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz.

 Więcej informacji: www.zanim-podpiszesz.pl